SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 14.06.2018. (čet) u 15:00 sati održat će se na Geofizičkom odsjeku
PMF-a sljedeće izlaganje (seminar na doktorskom studiju):
Tomislav Džoić
(IZOR, Split)
Numeričko modeliranje disperzije ihtioplanktona u Jadranskom moru
primjenom lagrangeovskih metoda

Pozivaju se studenti i svi ostali zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Jedan od istaknutijih problema u morskoj ekologiji je razumijevanje mehanizma transporta čestica prirodnog odnosno antropogenog podrijetla. Rasprostiranje u moru može se proučavati upotrebom numeričkih disperzijskih modela. Lagrangeovski stohastički disperzijski modeli koriste veliki broj čestica kako bi simulirali transport i disperziju tvari iz izvora pod utjecajem trodimenzionalnih polja iz oceanografskog modela. Langrangeovske koherentne strukture (LKS) možemo nazvati skrivenim kosturima koji organiziraju transport u fluidima. LKS dijele tok u regije s različitim smjernicama transporta.
Upotrebom numeričkog oceanografskog modela ROMS, langrangeovskog individualno temeljenog modela Ichthyop i FTLE (Finite Time Lyapunov Exponent) metode korištene za proračun LKS pokazat će se povezanost jedinki riba ulovljenih u prirodi s njihovim lokacijama mrijesta vezanim uz uzgajališta. Navedena metoda primjenit će se na dva specifična slučaja. Prvi slučaj je potraga za mogućom lokacijom mrijesta jedinki tune u ljeto 2011. godine, a drugi slučaj je povezivanje lokacije mrijesta s lokacijama ulova komarče u svibnju 2016. godine.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan