SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 05.07.2018. (čet) u 14:00 h održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje

(seminar na doktorskom studiju):

Boris Mifka

(Sveučilište u Rijeci)

Parametrizacija konvektivno generiranih pješčanih oluja u
meteorološkim modelima velike skale i klimatskim modelima

 

Pozivaju se studenti i svi ostali zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

 

Hladni silazno strujanje tijekom duboke mokre konvekcije generira bazene hladnog zraka ("cold pools"). Kvaziradijalno strujanje iz takvih sustava iznad pustinjskih područja može podignuti mineralni pijesak do iznad 1 km visine. Naziv takvih konvektivnih pješčanih oluja je Haboob koje su uzrok za oko 50% emisija iznad zapadne Afrike ljeti. U modelima velike skale primijećen je izostanak konvektivnih pješčanih oluja iz razloga što proces mokre konvekcije nije razlučen već parametriziran. Zato se predlaže parametrizacija bazirana na konceptualnom modelu u kojem se silazno strujanje hladnog zraka širi radijalno u cilindričnom bazenu hladnog zraka. Parametrizacija je najprije testirana setom simulacija Met Office Unified modela u razdoblju od lipnja do srpnja 2006. za područje zapadne Afrike, a kasnije je primijenjena na simulaciju klimatskim modelom COSMO-CLM na području sjeverne Afrike za cijelu godinu. U oba slučaja, simulacija uz korištenje parametrizacije kalibrirana je simulacijama niže prostorne rezolucije s razlučenom konvekcijom (eksplicitne simulacije). Rezultati su konzistentni s opažanjima pojave Habooba tijekom mjernih kampanja. Pokazuje se da je godišnji doprinos Habooba 18% iznad sjeverne Afrike, a 24% od svibnja do listopada. Unatoč nekim nedostacima, pokazalo se da je ova parametrizacija dovoljno robusna za rješavanje dugopostojećeg problema simuliranja pješčanih oluja u meteorološkim modelima velike skale i klimatskim modelima.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan