SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 18.10.2018. u 10:15 h održat će se u sklopu kolegija Geofizički seminar 1 na Doktorskom studiju na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje:

Ljiljana Ivanković

(Veleučilište Velika Gorica)

Istraživanje ovisnosti visokofrekventnog atenuacijskog parametra κ

Pozivaju se doktorski studenti i svi ostali zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni Seminar Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Na spektrima akceleracije a očit je pad amplitude s porastom frekvencije f za visoke frekvencije, tipično više od 1 Hz. Pad amplitude je linearan u prostoru [f, loga(f)], a opisuje ga visokofrekventni atenuacijski parametar kappa (κ). Može se naći povezanost ovog parametra s više mehanizama, ali se ne može odrediti koji je od njih dominantan. Ranije se smatralo da kappa uglavnom ovisi o lokalnim uvjetima tla tako da velika vrijednost na nekom mjestu znači veliku atenuaciju, dok manja vrijednost opisuje slabiju atenuaciju, odnosno kompetentniju stijenu. Pokazalo se da može ovisiti i o udaljenosti od izvora do postaje te nekim parametrima izvora kao što je magnituda, tako da kappa raste porastom epicentralne udaljenosti i magnitude. U ovom seminaru se prikazuje koliki utjecaj na atenuaciju visokih frekvencija, koju opisuje parametar kappa, u regiji Bio Bio u Čileu imaju: lokalne geološke strukture, epicentralna udaljenost i parametri izvora (magnituda, lokacija epicentra i dubina žarišta). Vrijednosti parametra kappa korištene u analizi dobivene su iz akcelerograma naknadnih potresa koji su slijedili nakon glavnog potresa magnitude 8,8 koji se dogodio 27.2.2010. Ovisnosti su izvedene metodom najmanjih kvadrata. Zaključak je da kappa najviše ovisi o epicentralnoj udaljenosti, u manjoj mjeri o magnitudi potresa, a ne postoji korelacija s vrstom stijene na mjestu mjerenja, dubinom žarišta ni lokacijom epicentra. Istraživanje parametra kappa je važno u području kao što je Čile gdje je mreža seizmografskih postaja rijetka jer se smatra da bi korištenjem informacija o visokofrekventnoj atenuaciji bilo moguće bolje predvidjeti gibanje tla iz potresa na nekoj lokaciji.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan