SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 14.03.2019. u 14:15 sati održat će se sljedeće predavanje u okviru Geofizičkog seminara 2 na doktorskom studiju:

Sarah Ivušić

(DHMZ, Zagreb)

Pregled metoda verifikacije oborine s posebnim osvrtom na SAL

Pozivaju se doktorski studenti i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se

održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Oborina je veličina koju nije jednostavno mjeriti, modelirati ni verificirati. Veći broj istraživanja je posvećen razvoju i unaprijeđenju metoda kvantitativne prognoze oborine (engl. quantitative precipitation forecast, QPF), nego što je posvećen metodama verifikacije koje predstavljaju nužan prvi korak ka poboljšanju prognostičkih modela. Klasične metode verifikacije, koje QPF predstavljaju kao događaj ili kao kontinuiranu varijablu, uspoređuju točke mreže modela i mjerenja, te su prvobitno razvijene za globalne modele niske prostorne rezolucije. Primjer takvih verifikacijskih mjera su srednja vrijednost, srednja pogreška (pristranost), korijen srednje kvadratne pogreške, razne veličine izvedene iz tablica kontingencije itd. Pored toga što navedene mjere najčešće ne daju informaciju o prirodi pogreške modela, one kažnjavaju pogreške u prognozi lokacije i/ili vremenskog trenutka događaja, odnosno javlja se problem tzv. "dvostrukog kažnjavanja" (enlg. "double-penalty"). Također, porastom prostorne (i vremenske) rezolucije modela problem "dvostrukog kažnjavanja" je sve više naglašen. Naprednije metode nastoje pružiti korisnu informaciju o karakteristikama i skali uočene pogreške prognoze, a ističu se metode koje uzimaju u obzir susjedne točke mreže modela i mjerenja tzv. "nejasne" (engl. "fuzzy") ili metode "susjedstva" (engl. neighborhood), te metode koje razlikuju objekte u oborinskom polju (engl. "object-based"). Posljednjoj skupini pripada metoda verifikacije SAL koja odvojeno razmatra strukturu (S), amplitudu (A) i lokaciju (L) QPF na unaprijed definiranoj domeni od interesa. SAL metoda ne zahtjeva usporedbu jedan-na-jedan objekata u prognoziranom i mjerenom polju oborine, prepoznaje konvektivne i stratiformne strukture, te je tumačenje točnosti QPF pomoću SAL-a blisko subjektivnoj vizualnoj procjeni. Tijekom seminara ukratko će biti predstavljene metode verifikacije oborine, dok će naglasak biti na SAL metodi, računu pojedine komponente, te primjeni metode u verifikaciji prognostičkih modela i regionalnih klimatskih modela.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan