SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 17.04.2019. u 13:15 sati održat će se u sklopu kolegija Geofizički
seminar 2 na Doktorskom studiju pri Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje:

Darijo Brzoja

(DHMZ, Zagreb)

Modeliranje kvalitete zraka na visokoj rezoluciji: gniježđenje ADMS-Urban disperzijskog modela unutar regionalnih kemijskih modela za transport polutanata

Pozivaju se doktorski studenti i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Numerički kemijski modeli za transport polutanata (CTM – Chemical Transport Models), često referencirani kao regionalni, osnovna su i vrlo raširena metoda procjene onečišćenosti šireg područja lebdećim česticama i štetnim plinovima poput dušikovih i sumporovih oksida ili prizemnog ozona. Prednosti ovakvih modela su mogućnost razlučivanja vremenski i prostorno varirajućih meteoroloških uvjeta te modeliranje kemijskih reakcija na većim vremenskim i prostornim (regionalnim) skalama. Oni dobro procjenjuju onečišćenje u ruralnim i prigradskim sredinama, no podcjenjuju vrijednosti u blizini izvora emisija (npr. koncentraciju dušikovih oksida uz prometnice). S druge strane, disperzijski urbani modeli ograničeni su jednostavnim brzim kemijskim reakcijama i često prostorno homogenim meteorološkim uvjetima, no imaju visoku razlučivost i dobro procjenjuju gradijente koncentracije polutanata uz emisijske izvore. Stoga, ove dvije vrste modela (kemijski transportni i disperzijski) imaju komplementarne snage, a njihova integracija omogućava kvalitetnu procjenu onečišćenosti kroz više prostornih skala. U izlaganju će biti predstavljeni rezultati nekoliko studija koje prate razvoj sustava gniježđenja ADMS disperzijskog modela unutar regionalnih modela CMAQ, CAMx i EMEP4UK.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan