SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 30.10.2019. u 13:15 h održat će se sljedeći doktorski seminar na

Geofizičkom odsjeku PMF-a:

Tena Belinić   
Struktura litosfere i astenosfere ispod Dinarida na temelju analize
seizmograma dalekih potresa

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Razumijevanje prirode međudjelovanja Jadranske i Euroazijske tektonske ploče u području Dinarida predstavlja važan segment u proučavanju složene geološke povijesti središnjeg Mediterana. Kako je većina dosadašnjih istraživanja Dinarida bila usmjerena na koru i površinsku geologiju, struktura litosfere i astenosfere ostala je nepoznata, a površinski procesi slabo povezani s onima dublje u unutrašnjosti.

U ovom doktorskom seminaru predstavit ću rezultate istraživanja strukture najgornjeg dijela plašta ispod šireg područja Dinarida i Jadranskog mora određenu na temelju analize zapisa prostornih (P- i S-) i površinskih (Rayleigh) valova. Korišteni su seizmogrami dalekih potresa (Mw>6) zabilježeni na 103 seizmološke postaje šireg dinaridskog područja od 2010. do sredine 2018. godine. U analizi su upotrijebljene dvije metode, S funkcija prijamnika za prostorne valove i metoda dvije stanice za mjerenje disperzije brzina površinskih valova. Metodom S funkcija prijamnika analizirano je 207 potresa i određena je dubina granice litosfere i astenosfere ispod 78 postaja. Temelj metode su izdvojene Sp faze generirane konverzijom prostornih valova prilikom nailaska na seizmički diskontinuitet. Metodom dvije stanice analizirano je 597 potresa i izračunate su disperzijske krivulje fazne brzine Rayleighevih valova. Uz pomoć 2D tomografije i inverzije u dubinu dobiven je 3D model seizmičke brzine smicanja ispod cijelog područja.

Pokazalo se da debljina litosfere ispod promatranog područja varira od 50 km do 160 km. Ispod SZ Dinarida je približno 110 km i stanjuje se prema Jadranskom moru (~ 90 km) i Panonskoj nizini (~ 70 km), a ispod Like je neočekivano tanka (50-60 km). Također, postoji pozitivna anomalija brzine ispod cijelih Dinarida koja doseže 140-160 km dubine, a najtanja je ispod Gorskog kotara. Ispod Panonske nizine dominira negativna anomalija brzine na svim dubinama. Rezultati tomografije ukazuju da je podvlačnje Jadranske mikroploče vidljivo ispod cijelog prostora Dinarida iako sa znatnim varijacijama u prirodi tog podvlačenja.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan