SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 31.10.2019. u 14:15 h održat će se sljedeći seminar na

Geofizičkom odsjeku PMF-a:

Katarina Zailac  
Plitka subdukcija kontinentalne litosfere ‐ primjer Jadranske mikroploče   

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Donedavno se smatralo kako je za početak kontinentalne subdukcije neophodno da se prije toga odvija subdukcija oceanske kore. Prema tom modelu kada je oceanska litosfera u potpunosti subducirana, ona za sobom povlači kontinentalnu litosferu te kontinentalna kora, koja je inače nedovoljno gusta, prodire u plašt. Međutim, neka istraživanja su pokazala da postoje područja u kojima dolazi do prodora kontinentalne kore u plašt bez prethodne oceanske subdukcije.

Područje Jadranske mikroploče (Adria) je idealno za testiranje gore navednih tvrdnji, budući da je ona većim dijelom kontinentalnog podrijetla te je okružena s nekoliko kolizijskih zona (Alpe, Apenini i Dinaridi), a metamorfne stijene koje nastaju u okolnostima kontinentalne subdukcije otkrivene su jedino na području Zapadnih Alpa. Eventualna kontinentalna subdukcija u Apeninima i Dinaridima bi tek trebala biti dokazana.

U okviru seminara bit će predstavljen članak u kojem su autori koristili 3-D seizmičku tomografiju Pn valova kako bi ispitali eventualno postojanje kontinentalne subdukcije u području oko Jadranske mikroploče. Tomografija je rađena u tri koraka: prvo je generiran inicijalni 3-D model područja, zatim su hipocentri korištenih potresa relocirani u dobivenom inicijalnom modelu, a zatim je rađena inverzija vremena nailazaka.

Dobiveni rezultati su uspoređeni s od prije poznatim rezultatima dobivenim 2-D seizmičkom tomografijom Pn faza te tomografijom teleseizmičkih valova. Iz svega poznatog, autori su konstruirali tektonski model Jadranske mikroploče u kojemu sugeriraju kako ispod Dinarida i Sjevernih Apenina dolazi do kontinentalne subdukcije bez prethodne oceanske subdukcije, dok ispod Južnih Apenina dolazi do oceanske subdukcije.

 

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan