SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 27.11.2019. u 13:15 h održat će se sljedeći seminar na

Geofizičkom odsjeku PMF-a:

Diana Škurić Kuraži
 

Konvektivni procesi u šumskim požarima i karakterizacija laboratorijskih požara uz dugoročne usporivače

  Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Konvektivni procesi su vrlo važni za razvoj i širenje šumskih požara; i to zbog svojstva stupca konvekcije koji nastaje iznad požara i zbog utjecaja vertikalne strukture atmosfere na daljnje širenje požara. Konvekcija je važna i kod širenja linearne požarne fronte na kosini. Pokazalo se da dio požarne fronte počinje mijenjati smjer sve dok požarna fronta ne postane paralelna s horizontalnom podlogom. Kompleksna interakcija između šumskog požara, vjetra i topografije utječe na širenja požara u kanjonu te određuje brzinu širenja požara na u ovisnosti o vrsti podloge.

Širenje požara ispituje se i u laboratorijskim uvjetima. Postojeće studije eksperimente su provodile na samo jednoj vrsti podloge kako bi ispitali razvoj požara sa i bez usporivača požara. Razmatrali su slučajeve na ravnoj podlozi bez vjetra, na kosini bez vjetra te na ravnoj podlozi uz vjetar. Ponašanje požara opisali su setom varijabli: brzinom širenja požara, omjerom potrošnje gorivog materijala, intenzitetom požara i duljinom plamena. Varijable su uspoređivali u uvjetima sa i bez usporivača požara kako bi istražili mogući utjecaj vjetra ili kosine požara na redukcijske faktore. Ustanovili su da promatrane varijable dobivene za požare na ravnoj podlozi uz vjetar i požare na kosini bez vjetra ne odstupaju značajno od varijabli dobivenih za požare na ravnoj podlozi bez vjetra. Za sve tipove požara, redukcijski faktor za brzinu širenja je 63%, za omjer potoršnje gorivog materijala 36%, za intenzitet požara 76% i za duljinu plamena 54%.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan