SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 04.03.2020. u 13:15 h održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje u sklopu kolegija Geofizički seminar na doktorskom studiju:

Sara Ivasić, (GFO PMF)

Prediktabilnost srednje sezonske atmosferske cirkulacije tijekom jeseni,

zime i proljeća

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Prediktabilnost srednje sezonske cirkulacije tijekom borealne jeseni, zime i proljeća istražuje se pomoću ansambla simulacija globalnih modela cirkulacije atmosfere (GCMs). Srednjak ansambla i izmjerena oborina u tropskom Pacifiku usrednjeni su za tri najjača ENSO događaja iz obje faze (El Niño i La Niña), odabrana prema apsolutnom iznosu Niño-3 indeksa. Kompoziti razlike dvaju ENSO faza blizu datumske granice daju pozitivne anomalije koje se protežu istočno prema obali Južne Amerike. Isto vrijedi za kompozite u proljetnoj sezoni nakon ENSO događaja. U kompozitima za jesensku sezonu, koja prethodi odabranim ENSO događajima, oborina je slabijeg intenziteta uz pomak od ekvatora u istočnom Pacifiku, gdje je površinska temperatura mora (SST) preniska za podržavanje konvekcije. Zimski kompoziti geopotencijalne visine plohe 200 hPa pokazuju snažan signal u tropskom području i umjerenim širinama obje hemisfere, dok su kompoziti za proljetnu sezonu slični, ali slabijeg intenziteta izvan tropskog područja na sjevernoj hemisferi. Signal u jesenskim kompozitima geopotencijalne visine slab je svugdje osim u južnom Pacifiku.

Ovisnost signala i šuma o odabiru numeričkog modela za sezonske srednjake geopotencijalne visine plohe 200 hPa mala je za sve promatrane sezone. Omjer signala i šuma statistički je značajan u tropskom području (sve sezone), sjevernom Pacifiku i suptropskom dijelu Sjeverne Amerike (borealna zima i proljeće), te u suptropskom području južnog Pacifika (borealna jesen).

Analiza SST-a u tropskom Pacifiku pomoću rotiranih empirijskih ortogonalnih funkcija daje dominantna prostorna polja koja su slična ENSO događajima zimi i u proljeće. Ista analiza naglašava da u jesen postoje dva prevladavajuća polja SST-a, prvo s najvećim iznosima u istočnom tropskom Pacifiku i drugo s maksimumom blizu datumske granice. Korištene su dvije metode za procjenu odziva oborine i geopotencijalne visine na dobivena polja SST-a: linearna regresija srednjaka ansambla na glavnu komponentu (PC) vremenskog niza SST-a, te identifikacija polja koja optimiziraju omjer signala i šuma.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan