SEMINARI

Arhiva do 2013

Seminari i poslijediplomski kolokviji

Na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru predavanja izlažu se rezultati pojedinačnih ili grupnih znanstveno-istraživačkih radova iz šireg područja geofizike (meteorologija, primjenjena meteorologija, fizička oceanografija, oceanologija, seizmologija, fizika unutrašnjosti Zemlje, geologija, vulkanologija, primjenjena geofizika, ...), kao i svih ostalih istraživanja koja se oslanjaju na pojave koje proučavaju geofizičari.

Studenti poslijediplomskog doktorskog studija fizike, smjer: geofizika, obavezni su javno obraniti temu svoje radnje, kao i održati predavanja u sklopu obaveznih kolegija doktorskog studija, a kako je definirano izvedbenim planom i programom.

Seminari se održavaju srijedom u 13:15 sati u predavaoni br. 2 Geofizičkog odsjeka PMF-a (Horvatovac 95, Zagreb). Predavačima stoje na raspolaganju LCD projektor, grafoskop i diaprojektor.

Poslijediplomski kolokviji su prvenstveno namijenjeni poslijediplomandima, njemu nisu obvezni prisustvovati studenti 3. godine preddiplomskog studija, ali su dobro došli. Pozivaju se i svi ostali zainteresirani.

Molimo zainteresirane koji imaju u pripremi gradivo za predavanje da jave izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom (telisman[at]gfz.hr) naslov predavanja i najpovoljnije vrijeme za održavanje predavanja.

 

Prijenos seminara uživo

Želite li pratiti Geofizički seminar, a niste u mogućnosti doći na Geofizički odsjek, možete se javiti doc. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak e-mailom na telisman[at]gfz.hr, kako bismo omogućili prijenos uživo. Sam seminar u realnom vremenu, kao i njegovu snimku, možete pratiti/pogledati na Youtubeovom kanalu Geofizičkog odsjeka PMF-a

 

Snimke seminara

Pojedini seminari prenošeni su uživo, ali se ne nalaze na Youtubeovom kanalu. Njihove snimke možete pogledati preko poveznica s desne strane.


Obavijesti

Dana 18.03.2020. u 13:15 h održat će se na Geofizičkom odsjeku PMF-a sljedeće izlaganje u sklopu kolegija Geofizički seminar na doktorskom studiju:

Iris Odak Plenković

(DHMZ)

Prognoza brzine vjetra metodom analogona nad kompleksnom topografijom

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju predavanju, koje će se održati u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Metoda analogona (ABM) koristi analogije s prošlim prognozama i dostupnim mjerenjima kako bi poboljšala trenutnu numeričku prognozu. U sklopu doktorskog seminara predstavit će se primjena ove metode na točkastu prognozu brzine vjetra na 10 m iznad tla na lokacijama koje pripadaju topografski i klimatološki različitim područjima.

U prvom dijelu predstavit će se utjecaj naknadne obrade na determinističku prognozu numeričkog modela. Kalmanov filtar kao metoda naknadne obrade (KF) iznimno je uspješan u uklanjanju pristranosti prognoze, kao i kombinacija metode analogona i Kalmanovog filtra. U obalnom području, karakteriziranom kompleksnom topografijom i učestalim jakim vjetrom, metoda ABM uspješnija je od KF u uklanjanju pogreške disperzije. Dodatno, primjena Kalmanovog filtra u takozvanom prostoru analogona (KFAS) je eksperiment koji je najmanje podložan podcjenjivanju prirodne varijabilnosti vjetra.

Metoda ABM primijenjena je i na ansambl prognozu numeričkog modela koristeći nekoliko različitih konfiguracija metode. Eksperimenti se prvenstveno razlikuju po ulaznim parametrima, tj. po načinu korištenja informacija iz početne ansambl prognoze modela. Rezultati metode ABM uspoređeni su s metodom naknadne obrade koja je temeljena na statistici simuliranih podataka za ansambl prognoze (EMOS). U drugom dijelu ovog izlaganja pokazat će se da je metoda ABM usporediva s metodom EMOS, ili čak i bolja. Pritom je razlika među eksperimentima metode ABM manje izražena, posebno između eksperimenta koji koristi sve dostupne podatke ansambl prognoze numeričkog modela i eksperimenta koji koristi sažete informacije o toj prognozi. Štoviše, pokazat će se da je upravo korištenje sažetih informacija o prognozi ulaznog modela optimalan način da se poboljša točnost prognoze.

Autor: Maja Telišman-Prtenjak
Popis obavijesti

SEMINARI

Repozitorij je prazan

ARHIVA DO 2013

Repozitorij je prazan