Časopis Geofizika

 


Na preddiplomski studij geofizike i diplomski studij fizike – geofizike od ak. god. 2020./2021. uvodi se novi kolegij Stručna praksa. Kolegij je izborni izvan jezgre studija što znači da se ECTS-bodovi evidentiraju po završetku studija, ali ne ulaze u zbroj od 180 odnosno 120 ECTS-bodova potrebnih za završetak studija. Studenti preddiplomskog studija geofizike mogu ga upisati u ljetnom semestru 3. godine, dok ga studenti diplomskog studija fizike – geofizike mogu upisati u zimskom i/ili ljetnom semestru 2. godine studija. Predviđeno je trajanje stručne prakse od 90 h za studente preddiplomskog studija i 120 h prakse za studente diplomskog studija.

Stručna praksa može se obaviti:

  • u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave geofizikom (npr. Državni hidrometeorološki zavod, Institut Ruđera Boškovića, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski hidrografski institut, fakulteti u Hrvatskoj),
  • u privatnim tvrtkama i institutima koje se bave (primijenjenom) geofizikom,
  • na Geofizičkom odsjeku PMF-a, uključujući i Seizmološku službu.

Više informacija možete potražiti u Karijernom centru PMF-a (zgrada Kemijskog odsjeka) kod voditeljice Matee Butigan (matea.butigan[at]karijere.pmf.hr), suradnica Tereze Oreb (tereza.oreb[at]karijere.pmf.hr) i Ružice Branković Klun (ruzica.brankovic.klun[at]karijere.pmf.hr) ili nositeljice kolegija doc. dr. sc. Ive Dasović (dasovici[at]gfz.hr).

Stručna praksa uvedena je u studijske programe u sklopu projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.

Autor: Iva Dasović
Popis obavijesti

POVEZNICE