Časopis Geofizika

 

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
348524

 


O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije

PETAR GOLEM

održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

Turbulencija bure u kompleksnom priobalnom terenu
(Bora wind turbulence over complex coastal terrain)

pred povjerenstvom u sastavu :

  1. Doc. dr. sc. Željko Večenaj, PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Danijel Belušić, PMF, Zagreb
  3. dr. sc. Kristian Horvath, DHMZ, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, PMF, Zagreb

 

Javna obrana teme održat će se u petak 7. listopada 2022. godine u 13:00 sati u predavaoni P2 na Geofizičkom odsjeku.

Voditeljica smjera:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

 

Turbulencija bure u kompleksnom priobalnom terenu
(Bora wind turbulence over complex coastal terrain)

Sažetak:
Bura je snažan, mahovit vjetar koji nastaje pri nailasku sjeveroistočnog strujanja na Dinaride. Prelazeći 
planinu, u zavjetrini se razvija jaka turbulencija. Cilj ovog rada je proučiti sustavne razlike u određenim
statistikama turbulencije, poput kinetičke energije turbulencije (TKE) i viskozne disipacije koristeći
godinu dana visokofrekventnih, 3D podataka brzine vjetra mjerenih na dvjema lokacijama – Senju, koji
se nalazi na sjevernoj obali Jadrana, i Vratniku koji se nalazi iznad Senja, na grebenu planine.
Također, proučit će se dosad neistražena pojava – anizotropija pulsacija bure. Demonstrirat će se da
je energija pulsacija nejednako raspodijeljena u longitudinalnom i lateralnom smjeru, ali i da se ovaj
režim može naglo promijeniti.

Potaknuto prijašnjom neadekvatnošću modela da reproduciraju izmjerene vrijednosti TKE, također se
namjeravaju razviti postavke WRF-ARW modela koje bi uspješno reproducirale ne samo srednji vjetar,
već i turbulentna svojstva unutar jake epizode bure. Za validaciju ovog modela koristit će se podaci s
tornja visine 100 m, najvišeg dosada korištenog za proučavanje bure.

Autor: Josip Stipčević
Popis obavijesti

POVEZNICE