Časopis Geofizika

 

 

 

 

 

 


Broj posjeta:
346080

 


U sklopu doktorskog studija Jakov Stanislav Uglešić će održati Seminar iz Geofizike pod naslovom "Odabir reprezentativnih jednadžbi za predviđanje gibanja tla za područje zapadnog Balkana".

Seminar će se održati u srijedu 30. studenog 2022. godine u 13:15 sati u predavaonici P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a.

Lp,
Josip Stipčević

Naslov:
Odabir reprezentativnih jednadžbi za predviđanje gibanja tla za područje zapadnog Balkana

Sažetak:

Ključna komponenta u analizi seizmičkog hazarda su jednadžbe predviđanja gibanja tla (engl. Ground
Motion Prediction Equations, GMPEs), jednadžbe koje se koriste za računanje neke od mjera intenziteta
gibanja tla (vršno ubrzanje tla, vršna akceleracija tla, spektar odziva). GMPE relacije su funkcije izvora
potresa, propagacije seizmičkih valova i lokalnih uvjeta tla, a konstruiraju se statističkom analizom
velikog broja akcelerograma jačih potresa. Ishod analize seizmičkog hazarda uvelike ovisi o GMPE
relaciji koja je korištena u analizi. Dakle, da bi se smanjila pogreška i dobili pouzdaniji rezultati potrebno
je odabrati GMPE relaciju koja je reprezentativna za područje istraživanja za koje se računa seizmički
hazard. Postoje razne metode za odabir reprezentativne GMPE relacija nekog područja. Jedna od prvih
uvedenih metoda za rangiranje GMPE relacija je logaritamsko ocjenjivanje (LLH) (Scherbaum i sur.
2004, Stafford i sur., 2008). U ovoj metodi se mjera kvalitete sličnosti između modela i izmjerenih
podataka procjenjuje pomoću parametra vjerodostojnosti. U metodi ocjenjivanja pomoću Euklidskih
udaljenosti (engl. Euclidean distance-based ranking, EDR) mjeri se Euklidska udaljenost između
izmjerenih podataka i distribucije vjerojatnosti GMPE modela (Kale i Akkar 2013.). Cremen i sur., 2020
predložili su metodu Euklidske metričke udaljenosti (engl. Euclidean metric distance, EMD), metoda u
kojoj se GMPE relacije ocjenjuju pomoću računanja razlike između kumulativne funkcije standardne
razdiobe i kumulativne funkcije najveće vjerodostojnosti.
Za ocjenjivanje i odabir reprezentativnih GMPE relacija na području zapadnog Balkana korištena je
BSHAP baza podataka (Šalić i sur., 2017). BSHAP baza sadrži 672 tro-komponentnih akcelerograma
iz 358 potresa zabilježenih na 121 postaji u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj
Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. Razne globalne i regionalne GMPE relacije ocijenjene su
nabrojanim metodama.
 

Literatura:
Gemma Cremen, Maximilian J. Werner, Brian Baptie; A New Procedure for Evaluating Ground‐Motion Models,
with Application to Hydraulic‐Fracture‐Induced Seismicity in the United Kingdom. Bulletin of the
Seismological Society of America 2020;; 110 (5): 2380–2397. doi: https://doi.org/10.1785/0120190238

Kale Ö, Akkar S (2013) A new perspective for selecting and ranking ground-motion prediction equations
(GMPEs): the euclidian distance-based ranking method. Bull Seismol Soc Am 103(2A): 1069–1084.

Šalić, R., Sandikkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, L., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J.,
Kuka, N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., Stanko, D., 2017. BSHAP project strong ground
motion database and selection of suitable ground motion models for the Western Balkan Region. Bull
Earthquake Eng 15, 1319–1343. https://doi.org/10.1007/s10518-016-9950-3

Scherbaum F, Cotton F, Smit P (2004) On the use of response spectral-reference data for the selection and
ranking of ground-motion models for seismic-hazard analysis in regions of moderate seismicity: the case
of rock motion. Bull Seism Soc Am 94(6): 2164–2185

Stafford, P. J., F. O. Strasser, and J. J. Bommer (2008). An evaluation of the applicability of the NGA models to
ground-motion prediction in the Euro-Mediterranean region, Bull. Earthq. Eng. 6, no. 2, 149–177.

Autor: Josip Stipčević
Popis obavijesti

POVEZNICE