O djelatniku

prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 104
Telefon:01/4895 428
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za regionalnu geografiju i metodiku

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Konzultacije

KONZULTACIJE se u pandemijskim uvjetima održavaju elektronski -emailom ili prema posebnom dogovoru.

NASTAVA  U LJETNOM SEMESTRU

SREDOZEMLJE -  utorak 16:00 - 18:00

Početak nastave 9.3.2021

Znanstveni rad (Doktorski studij): petkom od 14:00

OBAVIJEST:

Obavijesti o održavanju nastave iz predmeta Znanstveni rad na Doktorskom studiju će biti objavljene na stranici Doktorskog studija

Nastava se prema važećoj Odluci Vijeća Geografskog odsjeka od početka studenoga 2020. do daljnjega održava na daljinu, preko platforme ZOOM.

Životopis

Borna Fuerst-Bjeliš, znanstvena savjetnica i redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju. God 2012. dobila je nagradu „Federik Grisogono“ za znanstvena ostvarenja i osobit doprinos razvoju geografije u Hrvatskoj. U razdoblju od 2017-19 obnašala je dužnost dopredsjednice Europskog udruženja za povijest okoliša (ESEH). Od 2016. je članica Upravnog odbora, a 2020. je imenovana predsjednicom Komisije za marginalizaciju i globalizaciju Međunarodne geografske unije (IGU). Hrvatska je koordinatorica Međunarodne godine globalnog razumjevanja (IYGU), inicijative Međunarodne geografske unije (2016.). 

Diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983, magistrirala 1990, a doktorsku disertaciju obranila 1996. godine na istom sveučilištu. Nakon doktorata usavršavala se na više inozemnih instituta i sveučilišta u okviru kraćih studijskih boravaka (St. Gallen, Bern, Madrid, Boston). Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a pasivno njemačkim, talijanskim i slovenskim.


Od 1984. – 1989. godine bila je zaposlena kao član uredništva na Kartografskom odjelu Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, a od 1989. godine do danas na Sveučilištu u Zagrebu / Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku Geografskog odsjeka. Od 1997. obnašala je više funkcija na Sveučilištu u Zagrebu (predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća Prirodoslovnog područja, članica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata SuZ), na razini fakulteta (prodekanica za međunarodnu suradnju , ECTS koordinatorica i članica Etičkog povjerenstva fakulteta u dva mandata), te na razini Odsjeka (predstojnica Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku u dva mandata, zamjenica pročelnika, voditeljica doktorskog studija u dva mandata).


Područje djelovanja u znanosti je povijest okoliša, posebno prostorno usmjereno na krški mediteranski i perimediteranski prostor, te pogranična područja, historijska geografija i kartografija, te prostorne percepcije i prostorni (regionalni) identiteti. Bila je voditeljica znanstvenog projekta MZOŠ-a i potpore Sveučilišta u Zagrebu o promjenama okoliša, kulturnim pejzažima regionalnim identitetima, koordinatorica za RH na dva međunarodna projekta, te suradnica na još 6 projekta (2 međunarodna). Objavila je ukupno više od 90 radova, od toga oko 60 recenziranih poglavlja u znanstvenim knjigama i članaka u znanstvenim časopisima.

Uz brojna izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, održala je i 9 plenarnih i sekcijskih pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima  i međunarodnim ljetnim školama u Europi, Kanadi i SAD. Kroz Erasmus program gostovala je u više navrata na Sveučilištu u Portu, Portugal. Dobitnica je plakete i medalje Sveučilišta u Zadru 2015. godine te plakete Sveučilišta u Mostaru 2020. godine  za poseban doprinos suradnji. 

Od početka nastavne djelatnosti izvodila je nastavu iz ukupno 20 kolegija na Sveučilištu u Zagrebu na studijima Geografije i Znanosti o okolišu na svim razinama studija te na doktorskim studijima na sveučilištima u Zadru i Mostaru. Također izvodi mentorsku nastavu na engleskom jeziku za strane studente. Dosada je bila mentorica u  80 završnih (diplomskih) radova studenata, u 2 magistarska rada, te 10 doktorskih disertacija.

Koautorica  je sveučilišnog udžbenika "Historijska geografija Hrvatske" (Sveučilište u Splitu) , urednica knjige  u slobodnom pristupu "Mediterranean Identities - Environment, Society, Culture" (InTechOpen) te urednica, redaktorica i autorica poglavlja u hrvatskim izdanjima knjiga: „Što je povijest okoliša“ (D. Hughes) i „Globalna povijest okoliša“  (I.G. Simmons) (Disput). Također je  autorica i (ko)urednica u Springerovim serijama "The perspectives on geographical marginality" i "Environmental History" (Volume "Environmental Histories of the Dinaric Karst") i koautorica znanstvene monografije "The Historical Geography of Croatia - Territorial Change and Cultural Landscapes"  u seriji "Historical Geography and Geosciences". 

Članica je većeg broja međunarodnih asocijacija (International Geographic Union /Marginalization and regional and local response commission; European Society for Environmental History; Association for Croatian Studies; Association of American Geographers/ Specialty group Environment and Perception) kao i hrvatskih znanstveno-stručnih asocijacija (Hrvatsko geografsko društvo; Hrvatsko kartografsko društvo; Hrvatsko geomorfološko društvo), a u većini je članica upravnih tijela. Bila je članicom znanstvenih odbora brojnih nacionalnih i internacionalnih konferencija, a inicijator i predsjednik organizacijskog odbora prve konferencije Međunarodne geografske unije  održane u Hrvatskoj, u Dubrovniku 2012.,  kao i 9. bienalne konferencije Europskog udruženja za povijest okoliša 2017. u Zagrebu.

Na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti (uredništvo časopisa, gostovanja u znanstvenim i znanstveno-popularnim emisijama HTV-a („Znanstvena petica“) i III. Programa Hrvatskog radija („Doba znanosti“, „Forum“), te držala javna predavanja u Hrvatskom geografskom društvu u Zagrebu i Zadru.

Humanitarni  i okolišni angažman

Prijatelj i donator  Programa UNICEF-a  Čuvari djetinjstvaSOS Dječje selo Lekenik Hrvatska te neovisnih,  neprofitnih i nevladinih organizacija  Greenpeace HrvatskaUdruge Prijatelji životinja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

NASTAVA