O djelatniku

prof. dr. sc. Borna Fürst Bjeliš

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:Predsjednica, IGU Commission on Marginalization, Globalization, and Regional and Local Response
Lokacija: 228
Telefon:01/4895 428
Telefon kućni:428
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku
Godina diplomiranja:1983.
Godina magistriranja:1990.
Godina doktoriranja:1996.
Na zavodu od:1989.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

NASTAVA u ljetnom semestru 2023/24

SREDOZEMLJE - NASTAVA  utorkom od 15:30                               

KONZULTACIJE se u LJETNOM semestru 2023/24 održavaju nakon svakog predavanja,  putem maila i prema dogovoru putem ZOOM-a.

 

DOKTORSKI STUDIJ

ZNANSTVENI RAD: petkom od 15:00 - 20:00 (prema prethodnoj obavijesti)

Obavijesti o održavanju  ispita i nastave iz kolegija ZNANSTVENI RAD na Doktorskom studiju objavljuju se na stranici Doktorskog studija. Konzultacije prema dogovoru putem e- maila.

Životopis

Borna Fuerst Bjeliš, znanstvena savjetnica i redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju. God 2012. dobila je nagradu „Federik Grisogono“ za znanstvena ostvarenja i osobit doprinos razvoju geografije u Hrvatskoj, a 2021. godišnju Nagradu za znanost Hrvatskog geografskog društva. U razdoblju od 2017-19 obnašala je dužnost dopredsjednice Europskog udruženja za povijest okoliša (ESEH). Od 2016. je članica Upravnog odbora, a 2020. je imenovana predsjednicom Komisije za marginalizaciju i globalizaciju Međunarodne geografske unije (IGU). Hrvatska je koordinatorica Međunarodne godine globalnog razumjevanja (IYGU), inicijative Međunarodne geografske unije (2016.). 

Diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983, magistrirala 1990, a doktorsku disertaciju obranila 1996. godine na istom sveučilištu. Nakon doktorata usavršavala se na više inozemnih instituta i sveučilišta u okviru kraćih studijskih boravaka (St. Gallen, Bern, Madrid, Boston). Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a pasivno njemačkim, talijanskim i slovenskim.


Od 1984. – 1989. godine bila je zaposlena kao član uredništva na Kartografskom odjelu Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, a od 1989. godine do danas na Sveučilištu u Zagrebu / Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku Geografskog odsjeka. Od 1997. obnašala je više funkcija na Sveučilištu u Zagrebu (predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća Prirodoslovnog područja, članica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata SuZ), na razini fakulteta (prodekanica za međunarodnu suradnju , ECTS koordinatorica,  zamjenica i vršiteljica dužnosti predsjednika Etičkog povjerenstva fakulteta u dva mandata), te na razini Odsjeka (predstojnica Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku u dva mandata, zamjenica pročelnika, voditeljica doktorskog studija te koordinatorica za međunarodnu suradnju tijekom 8 godina).


Područje djelovanja u znanosti je povijest okoliša, posebno prostorno usmjereno na krški mediteranski i perimediteranski prostor, te pogranična područja, historijska geografija i kartografija, te prostorne percepcije i prostorni (regionalni) identiteti. Bila je voditeljica znanstvenog projekta MZOŠ-a i potpore Sveučilišta u Zagrebu o promjenama okoliša, kulturnim pejzažima regionalnim identitetima, koordinatorica za RH na dva međunarodna projekta, te suradnica na još 6 projekta (2 međunarodna). Objavila je ukupno više od stotinu radova, od toga oko 70 recenziranih poglavlja u znanstvenim knjigama i članaka u znanstvenim časopisima.

Uz brojna izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, održala je i 11 plenarnih i sekcijskih pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima  i međunarodnim ljetnim školama u Europi, Kanadi i SAD. Kroz Erasmus program gostovala je u više navrata na Sveučilištu u Portu, Portugal te  kroz CEEPUS program na Sveučilištu u Ljubljani. Dobitnica je plakete i medalje Sveučilišta u Zadru 2015. godine te plakete Sveučilišta u Mostaru 2020. godine  za poseban doprinos suradnji. 

Od početka nastavne djelatnosti izvodila je nastavu iz ukupno 20 kolegija na Sveučilištu u Zagrebu na studijima Geografije i Znanosti o okolišu na svim razinama studija te na doktorskim studijima na sveučilištima u Zadru i Mostaru. Također izvodi mentorsku nastavu na engleskom jeziku za strane studente. Dosada je bila mentorica u  80 završnih (diplomskih) radova studenata, u 2 magistarska rada, 10 doktorskih disertacija te studentskih radova nagrađenih Rektorovom nagradom.

Koautorica  je sveučilišnog udžbenika "Historijska geografija Hrvatske" (Sveučilište u Splitu) , urednica knjige  u slobodnom pristupu "Mediterranean Identities - Environment, Society, Culture" (InTechOpen) te urednica, redaktorica i autorica poglavlja u hrvatskim izdanjima knjiga: „Što je povijest okoliša“ (D. Hughes) i „Globalna povijest okoliša“  (I.G. Simmons) (Disput). Također je  autorica i (ko)urednica u Springerovim serijama "The perspectives on geographical marginality" i "Environmental History" (Volume "Environmental Histories of the Dinaric Karst") i koautorica znanstvene monografije "The Historical Geography of Croatia - Territorial Change and Cultural Landscapes"  u Springerovoj seriji "Historical Geography and Geosciences". 

Članica je većeg broja međunarodnih asocijacija (International Geographic Union /Marginalization and regional and local response commission; European Society for Environmental History; Association for Croatian Studies; Association of American Geographers/ Specialty group Environment and Perception) kao i hrvatskih znanstveno-stručnih asocijacija (Hrvatsko geografsko društvo; Hrvatsko kartografsko društvo; Hrvatsko geomorfološko društvo), a u većini je  bila/jest članicom upravnih tijela. Bila je članicom znanstvenih odbora brojnih nacionalnih i internacionalnih konferencija, a začetnicom i predsjednicom organizacijskog odbora prve konferencije Međunarodne geografske unije  održane u Hrvatskoj, u Dubrovniku 2012.,  kao i 9. bijenalne konferencije Europskog udruženja za povijest okoliša (ESEH) 2017. u Zagrebu.

Na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti (uredništvo časopisa, gostovanja u znanstvenim i znanstveno-popularnim emisijama HTV-a („Znanstvena petica“) i III. Programa Hrvatskog radija („Doba znanosti“, „Forum“), te držala javna predavanja u Hrvatskom geografskom društvu u Zagrebu i Zadru.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KNJIGE

B. Fuerst-Bjeliš, E. Nel & S. Pelc (Ur.): COVID-19 and Marginalisation of People and Places, Springer, 2022. DOI:10.1007/978-3-031-11139-6

 

B. Fuerst-Bjeliš & N. Glamuzina: The Historical Geography of Croatia.Territorial Change and Cultural Landscapes, Springer, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-68433-4

Prikaz  Radu MÂRZE u  Territorial Identity and Development (TID)Volume 7 / No. 1, Spring. 

Prikaz  Davida S. Hardina u Historical Geography 49, 97-99. doi:10.1353/hgo.2021.0009.


B. Fuerst-Bjeliš & W. Leimgruber (Ur.): Globalization, Marginalization and Conflict, Springer, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-53218-5

   

B. Fuerst-Bjeliš (Ur.): Mediterranean Identities – Environment, Society, Culture, IntechOpen, 2017.DOI: 10.5772/66587

 

N. Glamuzina & B. Fuerst-Bjeliš: Historijska geografija Hrvatske, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Split, 2015. DOI:10.13140/RG.2.1.2077.2883.

Hobiji i osobni interesi

Humanitarni  i okolišni angažman

Prijatelj i donator  Programa UNICEF-a  Čuvari djetinjstvaSOS Dječje selo Lekenik Hrvatska te neovisnih,  neprofitnih i nevladinih organizacija  Greenpeace Hrvatska i Udruge Prijatelji životinja.