O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Petra Radeljak Kaufmann

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 327
Telefon:01/4895 420
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Petra Radeljak Kaufmann rođena je u Šibeniku 1984. godine. Maturirala je 2002. u XI. gimnaziji u Zagrebu i upisala studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjera prof. geografije. Diplomirala je 2007. s temom Utjecaj turizma na održivi razvoj Nacionalnog parka „Krkaˮ (mentor prof. dr. sc. Dane Pejnović). Tijekom studija vršila je dužnost dopredsjednice i predsjednice Kluba studenata geografije Zagreb te studentskog predstavnika u Vijeću Geografskog odsjeka.

Poslijediplomski doktorski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja upisala je 2008., a od studenog iste godine zaposlena je na Geografskom odsjeku kao znanstvena novakinja – asistentica u Zavodu za socijalnu geografiju. U zimskom semestru 2010./2011. u sklopu programa Erasmus boravila je na Fakultetu za prostorno planiranje Tehničkog sveučilišta u Dortmundu. Doktorirala je 2014. s temom Metoda scenarija u prostornom planiranju: primjer Južnoga hrvatskoga primorja (mentor prof. dr. sc. Dane Pejnović). Od 2014. radi kao znanstvena novakinja – poslijedoktorandica, a 2018. izabrana je u docenticu.

Surađivala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. Njen znanstveni interes prvenstveno je povezan s istraživanjem specifičnih metoda i tehnika regionalnog i prostornog planiranja (osobito metode scenarija, metode Delfi te metoda prostornih analiza); ispitivanjem suvremenih razvojnih promjena i problema, kao i percepcije (osobito) ruralnih i krških područja i mogućih smjerova njihova budućeg razvoja; te istraživanjem utjecaja zaštićenih područja u kontekstu održivog lokalnog razvoja. Dosad je objavila 22 znanstvena rada i sudjelovala na 18 znanstvenih skupova. Među ostalim je samostalno ili u koautorstvu objavila radove u utjecajnim međunarodnim časopisima: Applied geography, Geoforum, Geographical ReviewTESG – Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Recenzirala je znanstvene radove u domaćim i stranim znanstvenim časopisima.

Na Geografskom odsjeku nositeljica je kolegija: Metode i tehnike u regionalnom i prostornom planiranju, Geografija Jugoistočne Europe i Geografija krša na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju, te suvoditeljica terenske nastave. Vodi seminare iz kolegija Ruralna geografija i Restrukturiranje ruralnih područja. Sunositeljica je i dvaju metodoloških predmeta u sklopu Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. Dosad je bila mentorica 6 diplomskih i 2 prvostupnička rada te neposredni voditelj u izradi 8 diplomskih i 2 prvostupnička rada. Bila je komentorica jednog studentskog rada nagrađenog Rektorovom nagradom. Trenutno je studijska savjetnica troje studenata doktorskog studija.

Članica je Hrvatskog geografskog društva.   

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.