Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Česta pitanja i odgovori

Gdje se nalazi Ured za studente?

Ured za studente nalazi se na Marulićevom trgu 19 (II. kat).

Natrag na vrh

Što učiniti ako izgubite iksicu?

Ispuniti Zamolbu za izdavanje nove iksice i izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 kn na IBAN fakulteta, te oglasiti studentsku iskaznicu nevažećom u Narodnim novinama.

Natrag na vrh

Kako zatražiti potvrdu o upisu?

Potvrde o upisu mogu se zatražiti putem studomata (isključivo na Fakultetu). Potvrda se potom preuzima u Uredu za studente.

Elektroničke potvrde o upisu se mogu zatražiti putem studomata nakon čega student dobiva elektroničku potvrdu na e-mail. 

Natrag na vrh

Gdje se nalaze podatci o uplatama?

Podatci o uplatama se nalaze u izborniku Studenti-->Uplate

VAŽNO: točno upisati poziv na broj koji je naveden u tablici uplata i uključuje OIB studenta.

 

Natrag na vrh

Moram li koristiti studentsku e-poštu oblika ime.prezime@student.geog.pmf.hr?

Prema odluci Vijeća Geografskog odsjeka, sva elektronička komunikacija studenata s nastavnim osobljem i ostalim djelatnicima Geografskog odsjeka, dopuštena je isključivo sa službenih e-mail adresa.

Oblik službene e-mail adrese:
ime.prezime@student.geog.pmf.hr
ime.prezime@stud.biol.pmf.hr (studenti ZOK)

Na poruke prispjele s neprovjerljivih e-mail adresa registiranih kod online web servisa (gmail, yahoo, aol, inet i drugih) neće se odgovarati.

Natrag na vrh

Kada i kako se prijavljuje ispit pred povjerenstvom?

Student koji izlazi na ispit 4. put u istom ciklusu (od zadnjeg upisa predmeta) ispit prijavljuje isključivo putem Ureda za studente najkasnije 6 dana prije ispita.

Student koji izlazi 8. put na ispit iz jednog predmeta ispit prijavljuje isključivo putem Ureda za studente najkasnije 6 dana prije ispita.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja