Elektronička komunikacija s osobljem...

Poštovani studenti,

prema odluci Vijeća Geografskog odsjeka, sva elektronička komunikacija studenata s nastavnim osobljem i ostalim djelatnicima Geografskog odsjeka, dopuštena je isključivo sa službenih e-mail adresa.

Oblik službene e-mail adrese:
ime.prezime@student.geog.pmf.hr
ime.prezime@stud.biol.pmf.hr (studenti ZOK)

Na poruke prispjele s neprovjerljivih e-mail adresa registiranih kod online web servisa (gmail, yahoo, aol, inet i drugih) neće se odgovarati.
Molimo studente da ukoliko nisu preuzeli svoje službene e-mail adrese, iste mogu preuzeti u uredu za studente, a ako im nije kreirana e-mail adresa, mogu se javiti sistem inženjeru (soba 208/3. kat).

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti

Obavijesti