Geospeleološko vrednovanje NP Plitvička jezera

Voditelj izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
Suradnici

prof. dr. sc. Nenad Buzjak
Valerija Butorac, mag. geogr.
Neven Šuica, dipl. ing. geol., SK Ursus Spelaeus

Trajanje 1/2020. do 1/2023.
Izvor financiranja JU NP Plitvička jezera

Sažetak:

Cilj ovog istraživanja je omogućiti kvalitetnije upravljanje speleološkom objektima NP Plitvička jezera na temelju poznavanja njihovih geospeleoloških vrijednosti. Zadaci koji se provode u okviru ovog projekta su:

  • Detaljna geospeleološku inventarizaciju minimalno 15 speleoloških objekata
  • Terenska morfometrijska, geološka, geomorfološka i specifična speleološka istraživanja
  • Izdvajanje speleoloških objekata s najvrijednijim obilježjima
  • Geospeleološka inventarizacija odabranih najvrijednijih objekata
  • Kreiranje baze podataka inventariziranih elemenata (strukturni elementi, sige, speleogeni, mezomorfološki elementi, vodna tijela, sedimenti i dr.)
  • Statistička obrada dobivenih podataka, zoniranje i definiranje posebnih vrijednosti svake zone
  • Izrada kartografskih prikaza inventariziranih geospeleoloških elemenata za vrednovane speleološke objekte
  • Izrada preporuke za upravljanje vrednovanim speleološkim objektima