Usluge specijalističkog nadzora: Geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološkog nadzora

Voditelj (za PMF) izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
Suradnici

Speleološki klub Željezničar, Zagreb (vodeći partner)
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb, 
Hrvatski geološki institut, Zagreb

Trajanje 1/2020. - 
Izvor financiranja JU Park prirode Velebit

SAŽETAK:

U okviru projekta „CENTAR IZVRSNOSTI CEROVAČKE ŠPILJE – ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNOM BAŠTINOM I KRŠKIM PODZEMLJEM“ financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektom se poboljšava prezentacija jedne od primarnih turističkih atrakcija PP Velebit, Cerovačkih špilja izgradnjom suvremenog Prihvatnog centra za posjetitelje, rekonstrukcijom posjetiteljske infrastrukture, rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama u dijelu koji se već koristi u turističke svrhe te komunalnim opremanjem pješačko kolne površine za prihvat većeg broja posjetitelja i vozila.
Glavni cilj projekta „Usluge specijalističkog nadzora: Geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološkog nadzora“ je vršiti kontinuirani specijalistički nadzor prilikom radova u špiljama i njihovoj okolici, a vezan za njihova geološka, geomorfološka, speleološka i biospeleološka obilježja. Projekt provodi zajednica ponuditelja: Speleološki klub Željezničar, Zagreb (kao vodeći partner) te Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek i Hrvatski geološki institut.