Geomorfološka i geoekološka studija doline Zrmanje

Voditelj prof. dr. sc. Nenad Buzjak
Suradnici

izv. prof. dr. sc. Neven Bočić

izv. prof. dr. sc. Mladen Pahernik

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Iva Veverec, mag. geog.

Trajanje 1.1.2019. do 31.12.2021.
Izvor financiranja  JU PP Velebit

Sažetak:

U sklopu projekta izrađuju se geomorfološka i geoekološka istraživanja po komponentama:
a)    Osnovna analiza geoloških čimbenika oblikovanja reljefa
b)    Strukturnogeomorfološka, morfometrijska i morfogenetska obilježja, egzogenogeomorfološka i speleološka obilježja terena    
c)    Hidromorfološke i hidrogeografske značajke doline Zrmanje primjenom geo- i bioindikatora
d)    Antropogeni reljef
e)    Geografska rasprostranjenost i morfološke značajke sedre
f)    Geoekološko vrednovanje doline Zrmanje s obzirom na turističke vrijednosti i potencijale krajobraza te usluge ekosustava
g)    Prirodni i antropogeni pritisci i prijetnje za procese taloženja i očuvanje sedrenih naslaga s prijedlogom mjera za održivo korištenje i zaštitu
h)    Inventarizacija i interpretacija reprezentativnih elemenata geobaštine s prijedlogom mjera zaštite i interpretacije u turističke i edukacijske svrhe

Više...