Geoekološka studija Parka Maksimir i Značajnog krajobraza Savica

Voditelj prof. dr. sc. Nenad Buzjak
Suradnici

izv. prof. dr. sc. Martina Jakovičić

izv. prof. dr. sc. Neven Bočić

izv. prof. dr. sc. Mladen Pahernik

doc. dr. sc. Mladen Maradin

Valerija Butorac, mag. geogr.

Ivan Martinić, mag. geogr.

Trajanje 2019. do 2020.
Izvor financiranja Grad Zagreb (sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine")

 

SAŽETAK:

Studijom se planiraju prikupiti i analizirati podaci o geoekološkim značajkama predmetnih područja s komponentama:

  • geomorfološka analiza (kartiranje i inventarizacija, izrada geomorfološke i morfometrijskih karata, vrednovanje, zoniranje s obzirom na stanje, procese i potencijalne ugroze za bioraznolikost i prostor)
  • mikroklima prostora (mjerenje, analiza odabranih pokazatelja i vrednovanje, zoniranje)
  • prostorna struktura (fizičkogeografska, morfološka i funkcionalna)
  • usluge ekosustava (inventarizacije, vrednovanje i analiza socijalnih funkcija s obzirom na socioekonomsku strukturu korisnika, dostupnost i gravitacijsko područje; fizičkogeografske komponente usluga ekosustava s obzirom na aspekt bioraznolikosti i socijalne usluge ekosustava)
  • nosivi kapacitet prostora (kartiranje, inventarizacija i analiza indikatora u svrhu određivanja fizičke i socijalne nosivosti prostora; zoniranje prostora s obzirom na mogućnosti i namjenu prostora i funkcija).
Maksimirski vidikovac. Foto N. Buzjak.