Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini

Voditelji

dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d.

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici prof. dr. sc. Danijel Orešić
prof. dr. sc. Nenad Buzjak
izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
Florijan Kvetek, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Ivan Martinić, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Mladen Plantak, mag. geogr. i mag. educ. geogr. (doktorand na GO PMF), Elektroprojekt d.d.
Anja Rimac, mag. biol. exp. Elektroprojekt d.d. 
Marta Srebočan, mag. oecol. et prot. nat., Elektroprojekt d.d.
Iva Vidaković, prof. biol., Elektroprojekt d.d.
Alan Kereković, dipl. ing. geol., Elektroprojekt d.d.
dr. sc. Stjepan Mišetić, Elektroprojekt d.d.
mr. sc. Zlatko Pletikapić, dipl. ing. građ., Elektroprojekt d.d.
Trajanje od 2017. do 2018.
Izvor financiranja Hrvatske vode

SAŽETAK:

Ciljevi projekta bili su:

  1. Uspostava i provedba hidromorfološkog praćenja (monitoringa) rijeka u Republici Hrvatskoj te ocjena hidromorfološkog stanja rijeka prema propisanoj Metodologiji monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja.

  2. Objedinjavanje i prikaz postojećih metoda i  alata praćenja hidromorfoloških obilježja rijeka i ocjene hidromorfoloških promjena u zemljama članicama Europske unije, sukladno Okvirnoj direktivi o vodama Europske unije;

  3. Razvijanje metodologije praćenja i  ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama, na način da metoda može detektirati promjene hidromorfoloških uvjeta i odrediti procese i ocijeniti razinu promjena.

Projekt je uz razvoj metodologije obuhvaćao i prvi terenski hidromorfološki monitoring na ukupno 137 vodnih tijela tekućica u Hrvatskoj.

PUBLIKACIJE:

  1. Vučković, I., Čanjevac, I., Bočić, N., Buzjak, N., Orešić, D., Plantak, M., Pletikapić, Z., Vidaković, I., Srebočan, M., Martinić, I., Kvetek, F., Kereković, A., Mišetić, S., 2018: Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini, elaborat, Elektroprojekt d.d. i Geografski odsjek PMF, Zagreb.

  2. Zaharia, L., Ioana-Toroimac, G., Morosanu, G.-A., Galie, A.- C., Moldoveanu, M., Čanjevac, I., Belleudy, P., Plantak, M., Buzjak, N., Bočić, N., Legout, C., Bigot, S., Ciobotaru, N., 2018: Review of national methodologies for rivers' hydromorphological assessment: A comparative approach in France, Romania, and Croatia, Journal of environmental management, 217 (2018), 1; 735-746.

KONFERENCIJE:

Usmena izlaganja: 

  1. Čanjevac, I., Vučković, I., Bočić, N., Buzjak, N., Kvetek, F., Orešić, D., Plantak, M., Rimac, A., Srebočan, M., Vidaković, I., 2017: Hydromorphological monitoring of rivers in Croatia,  Geographical Sciences and Future of Earth, Bukurešt, Rumunjska, 18-19. 11. 2017.

  2. Čanjevac, I., Vučković, I., Bočić, N., Buzjak, N., Kvetek, F., Orešić, D., Plantak, M., Rimac, A., Srebočan, M., Vidaković, I., 2018: Hydromorphological monitoring of rivers in Croatia – main issues and problems, 18 IGU Regional Conference, Ville de Quebec, Kanada, 2018. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)