Nabava hidromorfoloških podataka za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog stanja na rijekama

Voditelji

dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d.

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici Ivan Martinić, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Mladen Plantak, mag. geogr. i mag. educ. geogr. (doktorand na GO PMF), Elektroprojekt d.d.
Trajanje 2019.
Izvor financiranja Hrvatske vode

 

SAŽETAK:

Hrvatske vode su pokrenule nekoliko projekata sa svrhom revizije i ažuriranja postojećih metoda bioloških elemenata kakvoće za ocjenu ekološkog stanja te provođenja samostalnog interkalibracijskog postupka na temelju ažuriranog sustava ocjene ekološkog stanja. Vezano za naveden projekte Hrvatske vode su dužne osigurati raspoložive podatke o mjernim postajama, okolišne podatke i podatke o opterećenjima, u koje se ubrajaju i podaci o hidromorfološkom stanju odsječaka rijeka. Projektom je kabinetski i terenski ocjenjeno hidromorfološko stanje ukupno 48 odsječaka vodnih tijela tekućica u Hrvatskoj.

PUBLIKACIJE: 

  1. Vučković, I., Čanjevac, I., Plantak, Martinić, I., 2019: Nabava hidromorfoloških podataka za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog stanja na rijekama, elaborat, Elektroprojekt d.d. i Geografski odsjek PMF, Zagreb.
  2. Čanjevac, I., Martinić, I., Bočić, N., Buzjak, N., Orešić, D., 2020: Erozijsko-sedimentacijske promjene na tekućicama u Hrvatskoj: Rezultati hidromorfološkog monitoringa 2017.-2019., u:   Oskoruš, D., Rubinić, J. (ur.): Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem "Nanos u vodnim sustavima - stanje i trendovi", zbornik radova, Varaždin 2020., Hrvatsko hidrološko društvo, Zagreb,  str. 27-35.

        

KONFERENCIJE:

Usmena izlaganja: 

  1. Čanjevac, I., Martinić, I., Plantak M., 2019: Hydromorphological monitoring of rivers in Croatia - main issues and challenges, International scientific conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission, Segedin, Mađarska, 24.-27. 6. 2019.
  2. Čanjevac, I., Vučković, I., Plantak, M., Martinić, I., 2019: Hydromorphological monitoring of rivers in Croatia – main issues and problems, 11th Symposium for European Freshwater Sciences, Zagreb, 30. 6. - 5. 7. 2019.
    3. Čanjevac, I., 2019: Hidromorfološki monitoring tekućica u Hrvatskoj, 7. hrvatski geografski kongres, Čakovec, Hrvatska, 9.-11. 10. 2019.