Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini

Voditelji

dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d.

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici

prof. dr. sc. Danijel Orešić
prof. dr. sc. Nenad Buzjak
izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
Ivan Martinić, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
Katarina Pavlek, mag. geogr. (doktorandica na GO PMF)
Mladen Plantak, mag. geogr. i mag. educ. geogr. (doktorand na GO PMF), Elektroprojekt d.d.
Marta Srebočan, mag. oecol. et prot. nat., Elektroprojekt d.d.
Iva Vidaković, prof. biol., Elektroprojekt d.d.
Alan Kereković, dipl. ing. geol., Elektroprojekt d.d.
dr. sc. Stjepan Mišetić, Elektroprojekt d.d.
mr. sc. Zlatko Pletikapić, dipl. ing. građ., Elektroprojekt d.d.

Trajanje od 2020. do 2021.
Izvor financiranja Hrvatske vode

SAŽETAK:

Cilj projekta je:

  • Provedbom hidromorfološkog monitoringa osigurati kvalitetne podatke za ocjenjivanje ekološkog stanja/potencijala prema hidromorfološkim elementima kakvoće, kao i definirati metodologiju kojom će se to i ubuduće moći postići, a da se pritom poštuju zahtjevi Okvirne direktive o vodama Europske unije i osigura cjelovito izvještavanje Europske komisije u okviru izvještavanja za Plan upravljanja vodnim područjima.

Zadatci projekta su:

  1. Usklađenje dorađene Metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU.
  2. Izrada prijedloga metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja za znatno promijenjena i umjetna vodna tijela.
  3. Provedba hidromorfološkog monitoringa u rijekama obuhvaćenima Projektnim zadatkom.
  4. Ocjena hidromorfološkog stanja prirodnih, znatno promijenjenih i umjetnih odsječaka vodnih tijela prema dorađenoj Metodologiji monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja.
  5. Ocjena hidromorfološkog potencijala znatno promijenjenih i umjetnih odsječaka i vodnih tijela prema prijedlogu metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja
  6. Izrada prijedloga mreže hidromorfološkog monitoringa.

PUBLIKACIJE:

  1. Čanjevac, I., Martinić, I., Bočić, N., Buzjak, N., Orešić, D., 2020: Erozijsko-sedimentacijske promjene na tekućicama u Hrvatskoj: Rezultati hidromorfološkog monitoringa 2017.-2019., u:   Oskoruš, D., Rubinić, J. (ur.): Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem "Nanos u vodnim sustavima - stanje i trendovi", zbornik radova, Varaždin 2020., Hrvatsko hidrološko društvo, Zagreb,  str. 27-35.