Hidromorfološka studija potoka Plitvica

Voditelji

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Suradnici

prof. dr. sc. Danijel Orešić
izv. prof. dr. sc. Neven Bočić
Ivan Martinić, mag. geogr. (doktorand na GO PMF)
dr. sc. Ivan Vučković, Elektroprojekt d.d.
Mladen Plantak, mag. geogr. i mag. educ. geogr. (doktorand na GO PMF), Elektroprojekt d.d.
izv. prof. dr. sc. Antun Alegro, BO PMF
Anja Rimac, mag. biol. exp. (doktorandica na BO PMF)

Trajanje od 2019. do 2021.
Izvor financiranja Javna ustanova NP Plitvička jezera

SAŽETAK:

Ciljevi projekta su:

  1. Prikupiti podatke o prirodnogeografskim obilježjima topografskog poriječja potoka Plitvica.
  2. Odrediti elemente tekućica i poriječja.
  3. Analizirati dostupne hidrološke podatke i poprečne profile s hidroloških mjernih stanica u poriječju potoka Plitvice.
  4. Opisati hidromorfološku genezu sustava.
  5. Utvrditi hidromorfološko stanje potoka Plitvica i eventualno odstupanje od referentnog stanja prema pojedinim elementima određenim Metodologijom monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13; NN 151/14; NN 78/15).
  6. Utvrditi pritiske na hidromorfološko stanje i ukupno ekološko stanje potoka Plitvica.
  7. Napraviti projekciju hidromorfološkog razvoja potoka Plitvica (bez intervencija/ s intervencijama).
  8. Predložiti smjernice za poboljšanje hidromorfološkog stanja i eventualnu rehabilitaciju potoka Plitvica.
  9. Kroz zajednički terenski rad educirati djelatnike stručne službe NP Plitvička jezera o Metodologiji