Novosti

...
Novosti Geografija

Upotreba ArcGIS softvera nakon isteka licenci

Nakon isteka studentskih licenci za ArcGIS softver 30. lipnja 2021., studentima će ArcGIS softver biti na raspolaganju u računalnim učionicama Geografskog odsjeka (P2 i P3).