Novosti

...
Novosti Geografija

Interna radionica ArcGIS Pro

Cjeloživotno učenje odnosi se na svaku aktivnost učenja života i profesionalnih aktivnosti radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Iz tog razloga Geografski odsjek je za svoje djelatnike pokrenuo niz predavanja i radionica čiji je cilj unapređivanje vještina i znanja s primjenom u nastavi i znanstvenim istraživanjima.

Novosti Geografija

Svim studentima i zaposlenicima PMF-a

Poštovani/e studenti/ice i zaposlenici/ice PMF-a,

svi smo dionici akademske zajednice koja stavlja naglasak na slobodu istraživanja i stvaralaštva te uzajamno povjerenje, poštovanje i suradnju. Naša obrazovna i istraživačka izvrsnost dobro je poznata stoga smo i dalje dužni doprinositi pozitivnoj slici PMF-a, atmosferi sigurnosti i uzajamnih pozitivnih odnosa. Vjerujem da svatko od nas to već i čini i da će se pozitivan doprinos svakog zaposlenika i studenta nastaviti i u budućnosti.

Potaknuti potresnim ispovijestima žrtava seksualnog nasilja s drugih sastavnica Sveučilišta, želimo jasno definirati stav da je PMF mjesto nulte tolerancije na bilo koji oblik nasilja i uznemiravanja. Sukladno tome odlučili smo svim studentima i zaposlenicima PMF-a ponuditi relevantne informacije i osigurati siguran prostor za podnošenje prijava u slučaju bilo kojeg oblika nasilja i zlostavljanja.

Pri Karijernom centru PMF-a, u okviru Službe za psihološko savjetovanje, otvoren je siguran kanal za prijave putem kojeg se mogu javiti svi studenti/ice i zaposlenici/ice PMF-a koji/e bi htjeli/e prijaviti uznemiravanje, zlostavljanje, kršenje načela ravnopravnosti spolova i povezane oblike diskriminacije s kojima su se susreli prilikom rada i studiranja na PMF-u.  Pritom svi mogu zatražiti i podršku u vidu savjetovanja u okviru Karijernog centra. Detaljne informacije o postupku prijave možete pronaći na web stranici PMF-a.

 

S poštovanjem,

 

Dekan PMF-a

Prof. dr. sc. Mirko Planinić, v.r.

 

KLASA: 602-01/21-01/6

URBROJ: 251-58-10201-21-1

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti