Novosti

...
Novosti Geografija

Preseljenje ureda i učiona Geografskog odsjeka

S obzirom da smo konačno ishodili dopuštenje ministarstva za najam učionica i ureda na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u tjednu 27. 6-1. 7. započet će selidba ureda, preseljenje namještaja u učionice i njihovo osposobljavanje za rad. *** U terminima i lokacijama ispita u ljetnom ispitnom roku neće biti promjena. *** S obzirom da ponovno moramo spakirati urede, prenijeti sve na novu lokaciju i tamo sve raspakirati očekujemo povremene poteškoće u radu. Stoga Vas molim za razumijevanje. *** U radu knjižnice i dalje imamo poteškoća zbog neplaniranog kašnjenja preuređenja prostora na što ne možemo utjecati, no zajedno s pravnom službom PMF-a radimo na njihovom uklanjanju. Hvala na razumijevanju i strpljenju.


 

 

Zadovoljava

Djelomično zadovoljava

Ne zadovoljava

Znanstvena utemeljenost teme

 

 

 

 

Istraživački doprinos odnosno izvornost/originalnost teme

 

 

 

Raznolikost i točnost primijenjenih metoda istraživanja

 

 

 

Precizno (jasno, konkretno)  definirani svrha i ciljevi istraživanja

 

 

 

 

Samostalnost u pisanju rada

 

 

 

 

Korištenje relevantne i znanstveno aktualne literature

 

 

 

Jezična ispravnost teksta (pravopis i gramatika)

 

 

 

Stil pisanja - objektivan, znanstveni , fokus na temi, jasnoća i konzistentnost napisanoga (unutartekstovna povezanost)

 

 

 

 

Preporučeni opseg rada - do 50 stranica

 

 

 

 

Grafički prilozi izrađeni prema pravilima geografskih grafičkih metoda

 

 

 

Točno navođenje i citiranje literature i izvora

 

 

 

 

Tehnička ispravnosti uređenost teksta - da sadrži sve propisane elemente te strukturu i poglavlja u radu koji je propisani Natječajem

 

 

 

 

Napomena: Radovi u kojima su neki elementi samo djelomično zadovoljeni ili u većini ne zadovoljovoljavaju neće se razmatrati za Rektorovu nagradu.

 

 

 

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Geografskog odsjeka

Autor: Mario Dakić
Popis obavijesti