Novosti

...
Novosti Geografija

8. hrvatski geografski kongres

Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje na 8. hrvatskom geografskom kongresu, koji se održava u Malinskoj na otoku Krku od 4. do 6. listopada 2023. Informacije pronađite na web stranici organizatora.  


Summer school Environmental History and Historical Ecology of the Dinaric Karst

 Međunarodna ljetna škola o povijesti okoliša Dinarskog krša -  Slovenija,

25.-30.9.2023.  

(dolazak 22.9. – odlazak 1.10.)

 PRIJAVE DO 31.3.2023.

Ljetna škola je namijenjena primarno studentima diplomskog studija, ali se mogu prijaviti i studenti doktorskog studija. Jedna od suradnih institucija u organizaciji Ljetne škole je i Geografski odsjek.

 

POZIV I DETALJNE INFORMACIJE  

  

Studenti završne godine diplomskog studija se mogu prijaviti (i osigurati potporu) i u slučaju da prije početka Škole obrane diplomski ispit, odnosno završe studij. Naime, važno je da su u trenutku prijave u statusu studenta.

 

Ljetna škola će obuhvatiti niz predavanja međunarodnih predavača (engleski jezik), praktični rad i terenski rad (3 dana) (detalje vidjeti u pozivu). Škola će najvjerojatnije nositi 3 ECTS (u proceduri), a našim doktorskim studentima se može priznati kao jedan izborni predmet (prema preporuci mentora i Vijeća Doktorskog studija).

 

Financijsku potporu za sudjelovanje u Školi  studentima daje mreža CEEPUS – EcoManAqua. Geografsko odsjek je dio navedene mreže.

Studentima je pokriven smještaj u Studentskom domu (nije ga potrebno individualno rezervirati) i dodatna potpora za terenski rad i putovanja i prehranu. Put od Zagreba do Ljubljane i natrag je potrebno individualno organizirati (vidjeti na poveznici ostale detalje).

 

Prijave se šalju na adresu: ziga.zwitter@ff.uni-lj.si do 31.3.2023.

Rezultati odabira će biti poznati do 7.4.2023. Nakon toga će izabrani studenti biti pozvani da se prijave preko CEEPUS EcoMan Aqua mreže.

Autor: Mario Dakić
Popis obavijesti