Novosti

...
Novosti Geografija

Obavijest o nastavi na Geografskom odsjeku

Ovim putem obavještavamo studente da će se nastava u zimskom semestru ak. god. 2023./2024. do daljnjeg održavati prema važećem rasporedu u kompleksu Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS), Ilica 242, Zagreb (ulaz iz Domobranske ulice).


Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnikom, da će se u ponedjeljak, 20. studenog 2023. u 10:00 sati na Geografskom  odsjeku PMF-a  održati  javna obrana  teme  doktorskog  rada  pod naslovom:
„Sekundarno stanovanje kao čimbenik turističke gentrifikacije u gradskoj regiji Pule“

Prijavljena tema brani se javno pred drugim doktorandima i osulim zninteresiranima te pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)

2.    prof. dr. sc. Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)

3.    dr. sc. Sanja Klempić Bogadi znaristvena savjetnica (lnstitut za migracije i narodnosti)

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivan Zupanc (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)

Autor: Ivan Martinić
Popis obavijesti