Mladen Vuković

Na poslijediplomskom studiju držao sam nastavu iz sljedećih kolegija:

1. Uvod u modalnu logiku, 2001./2002.
2. Primijenjena logika, 2003./2004. 
3. Logike dokazivosti i interpretabilnosti, 2005./2006.
4. Teorija modela modalne logike, 2007./2008.
5. Primijenjena logika 2008./2009.
6. Primijenjena logika 2010./2011.
7. Semantike logika dokazivosti i interpretabilnosti, 2016./2017. (zajedno s Tinom Perkov)
8. Algebarska semantika modalne logike, 2019./2020. (zajedno s Tinom Perkov)
9. Logika i računarstvo, 2020./2021.

Ovdje su nastavni materijali za kolegij Logika i računarstvo (prije je kolegij imao naziv Primijenjena logika). 

Ovdje su nastavni materijali za kolegij Semantike logika dokazivosti i interpretabilnosti.

Ovdje su nastavni materijali za kolegij Algebarska semantika modalne logike.

Bio sam jedan od mentora magistarskog rada dr. sc. Matka Botinčana pod naslovom Deskriptivna teorija složenosti: Verifikacija modela kojeg je obranio 2005. godine. Bio sam mentor magistarskog rada doc. dr. sc.Vedrana Čačića pod naslovom Nezavisnost i relativna konzistentnost aksioma izbora i hipoteze kontinuuma kojeg je obranio 2007. godine. Zatim, bio sam mentor doktorske disertacije doc. dr. sc. Vedrana Čačića pod naslovom Normalne forme i svojstvo konačnih modela za logiku interpretabilnosti koju je obranio 2011. godine. Dr. sc. Tin Perkov obranio je 2012. godine doktorsku disertaciju pod naslovom Modalna definabilnost i teoremi očuvanja u modalnoj logici, koju je izradio pod mojim mentorstvom.  Dr.sc. Luka Mikec obranio je 2021. godine doktorsku disertaciju pod naslovom On Logics and Semantics for Interpretability. To je bio tzv. dvojni doktorat za koji je jedan mentor bio dr.sc. Joost J. Joosten sa Sveučilišta u Barceloni, a drugi mentor sam bio ja.

Uz prof.dr.sc. Zvonimira Šikića, doc.dr.sc. Vedrana Čačića, doc.dr.sc. Marka Horvata i doc.dr.sc. Tina Perkova voditelj sam poslijediplomskog Seminara za matematičku logiku i osnove matematike

Tekst o 50. godišnjici Seminara, koji je 2014. godine objavljen u Prilozima Glasniku matematičkom, je ovdje.

Biografije svih bivših voditelja Seminara:
akademik Vladimir Devide
prof. dr. sc. Vladimir G. Kirin
prof. dr. sc. Luka Krnić
prof. dr. sc. Mirko Mihaljinec
prof. dr. sc. Dean Rosenzweig