Upisi na diplomske studije Matematičkog odsjeka PMF-a

Upisne kvote
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Teorijska matematika 20 2 22
Primijenjena matematika 30 2 32
Matematička statistika 30 2 32
Računarstvo i matematika 40 2 42
Financijska i poslovna matematika 30 2 32
Matematika, smjer nastavnički 60 2 62
Matematika i informatika, smjer nastavnički 30 2 32

 

 

Uvjeti upisa i pravila razredbenog postupka za upis na diplomske studije na PMF-MO ak.g. 2020./21.


Objavljujemo privremene rang-liste razredbenog postupka za diplomske studije na Matematičkom odsjeku.

Privremne rang liste po studijima:

Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste (tj. do utorka 6. 10. 2020. u 12 sati), Dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Odgovor na prigovor pristupnik će dobiti u roku od dva dana od podnošenja žalbe.

Konačni rezultati bit će objavljeni najkasnije 7. listopada 2020. ujutro.

Kandidati koji prema konačnim rezultatima steknu pravo upisa trebaju upis obaviti najkasnije do 8. listopada u 13 sati (upute o postupku upisa). 
Kandidat koji nakon objave konačnih rezultata, a prije 8. listopada u 13 sati ne pošalje mail u skladu s uputama, odnosno ne dođe osobno na upis, gubi pravo upisa, a umjesto njega bit će upisan sljedeći kandidat poštujući rang-listu.

Autor: Sandro Manhart
Popis obavijesti