Seminar za unitarne reprezentacije i...

U utorak 25.01.2022. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 109, Barbara Bošnjak (PMF - MO) će braniti doktorsku  disertaciju u sklopu Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme pod naslovom:

"Reducibilnosti i kompozicioni nizovi nekih važnih induciranih reprezentacija klasičnih p-adskih grupa".

 

Pozivaju se članovi seminara i ostali zainteresirani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci