Seminar za dinamičke sustave

 U petak 19.04.2024. u 14h (u dvorani 109) Luka Kraljević, diplomski student na PMF-MO, održat će predavanje pod naslovom:

"Primjena kvazikonformalnih preslikavanja u holomorfnoj dinamici : elementarni primjer"

Pozivaju se svi zainteresirani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci