PMF Naslovnica

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


Zagreb, 26. rujna 2017.

 

O B A V I J E S T

 

Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 12. rujna 2017. slobodan sam oglasiti da će

 

MAJA NOVAK

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Uloga premosnih mikrotubula u ravnoteži sila diobenoga vretena

 

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Antonio Šiber, znanstveni savjetnik, Institut za fiziku
  2. Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, PMF
  3. Dr. sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković

Zamjena:           Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF

 

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u utorak 3. listopada 2017. u 11:00 sati u predavaonici F-201 (Seminar) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

                                                                                                        Pročelnik Fizičkog odsjeka

                                                                                                        Prof. dr. sc. Miroslav Požek

Autor: Marko Hum
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action PlanAkademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu