PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita. Kako bi ostvarili svoja prava trebaju ishoditi Preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu koja vrijedi do završetka studija. Zahtjeve mogu podnijeti studenti koji imaju oštećenje senzoričkih funkcija (vid, sluh); specifične teškoće u učenju, oštećenje jezičnih, glasovnih i govornih funkcija; oštećenje živčano-mišićno-koštanih funkcija i funkcija povezanih s pokretom; oštećenje organa i organskih sustava (uključuje sve organske sustave); kronične bolesti; poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja; višestruka oštećenja.

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su ishodili Preporuku u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu trebaju se javiti na početku akademske godine koordinatorici za studente s invaliditetom doc.dr.sc. Ingi Marijanović na adresu ingam@biol.pmf.hr kako bi ostvarili svoja prava.

Autor: Inga Marijanović
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2
29.
Listopad
12:15-13:15,
Kemijski odsjek, 304/III

Događaji na odsjecima

23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2
29.
Listopad
12:15-13:15,
Kemijski odsjek, 304/III


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu