PMF Naslovnica


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika u sklopu prijave projekta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, za rad na projektu „Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata - remake“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, objavljenog u „Narodnim novinama“ , Euraxess portalu i internet stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27.06.2018., i „Universitasu“ od 26.06.2018.

 

i

 

za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika u sklopu HRZZ Projekta razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti za rad na HRZZ projektu „Upravljanje dinamičkim sustavima“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, objavljenog u „Narodnim novinama“, internet stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 30. 05. 2018., „Večernjem listu“ od 30.05. i 01.06.2018., i na Euraxess portalu od 01.06.2018.

 

 

 

 

                                                                      Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

21.
Studeni
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
Studeni
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
23.
Studeni
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Studeni
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu