Seminar za diferencijalne jednadžbe i...

U ponedjeljak, 17.01.2022. s početkom u 12:00 sati u predavaonici 201 Srđan Trifunović (University of Novi Sad) održat će predavanje pod naslovom:

Vremensko-periodična rešenja za problem interakcije kompresibilnog fluida i viskoelastične strukture

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci