Seminar za metodiku nastave matematike

U četvrtak, 6. listopada 2022., s početkom u 12:15 satiu prostoriji 109  prof. dr. sc. Mirko Polonijo održat će predavanje pod naslovom:

 

Sedamdeset i pet godina Matematičke čitanke.

 

Sažetak: Prije 75 godina objavljena je u Zagrebu Matematička čitanka u redakciji Milenka Sevdića. Ova zbirka raznih popularnih i stručnih matematičkih tekstova (na preko 300 stranica), namjenjena učenicima i nastavnicima, pa i široj čitalačkoj publici, odigrala je važnu ulogu u popularizaciji matematike u Hrvatskoj i tadašnjoj državi.

Želja nam je prikazati samu knjigu, osvrnuti se na autore članaka, ukazati na izvore, utjecaje i značenje.

Predložak predavanju čini diplomski rad Matematička čitanka iz 1947. koji je izradila Ivanka Vojvodić (mentor M.P.). I u spomen na Ivanku bit će ovo predavanje.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci