Znanstveni radovi

Znanstveni radovi objavljeni u Q1 časopisima od 2019. godine dostupni su ovdje.


Projekti

Popis projekata dostupan je ovdje.


Nagrađivani nastavnici

Popis nagrađivanih nastavnika Matematičkog odsjeka dostupan je ovdje.


Znanstveni skupovi i konferencije

Popis održanih te nadolazećih znanstvenih skupova i konferencija organiziranih uz potporu Matematičkog odsjeka dostupan je ovdje.


Dobrodošli na stranicu matematičkog odsjeka


IZDVOJENE OBAVIJESTI

...
Izdvojeno Matematika

Upisi u zimski semestar ak. god. 2023./24.

Upisi u zimski semestar ak. god. 2023./24. su od 25. rujna do 29. rujna 2023. Molimo studente da prije upisa provjere na studomatu imaju li upisane ocjene iz svih položenih predmeta. Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene. Za troškove upisa potrebno je uplatiti 25,00 € (uplatnicu nije potrebno dostavljati Uredu za studente).  Nakon upisa na Studomatu račun za uplatu će Vam biti poslan mailom i nakon toga uplaćujete 25,00 €. Studenti prijediplomskih  i integriranog studija upisuju se putem studomata. Za predmete koje ne mogu upisati putem studomata trebaju slati  molbu i pripadajuću uplatu ISKLJUČIVO putem aplikacije Https://upisi.math.hr . U aplikaciju se ulogirate putem AAI. Molimo da koristite odgovarajuće obrasce dostupne na web stranici Studenti/Obrasci za molbe i Cjenik PMF-a. IZNIMKA - Studenti prijediplomskih i integriranog studija a koji imaju priznate ispite te zbog toga ne mogu izvršiti upis putem Studomata potrebno je poslati popis kolegija koje upisuju  na mail upisi@math.hr. Studenti diplomskih studija također upisuju putem studomata predmete koje mogu upisati, a pored toga sve predmete navode na upisnom listu kojeg šalju putem aplikacije Https://upisi.math.hr .  Upisni listovi su dostupni na web stranici Studenti/Obrasci za molbe Studenti diplomskih studija koji uz upisni list imaju i molbu isto uz pripadajuću uplatu sukladno Cjeniku šalju kompletnu dokumentaciju putem aplikacije Https://upisi.math.hr. Studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad  šalju putem aplikacije Https://upisi.math.hr ispunjen obrazac za prijavu teme diplomskog rada (dostupan na web stranici Studenti/Diplomski rad i diplomski ispiti) s potpisom voditelja rada uz pripadajući upisni list. Ako se Diplomski rad upisuje 3 ili više puta potrebno je priložiti molbu i uplatu sukladno Cjeniku. Za kolegije koje student upisuju 3 ili više puta obavezno je priložiti molbu i uplatu sukladno Cjeniku isto putem aplikacije Https://upisi.math.hr. Nakon upisa u zimski semestar nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodnu godinu ili  semestar. Upis je potrebno izvršiti  u navedenom roku, naknadni upis plaća se 53,09 €. KONTROLA UPISA - VAŽNO !!! Nakon obavljenog upisa student dobiva obavijest da je upis obavljen te je dužan provjeriti jesu li svi željeni predmeti upisani na Studomatu. Ukoliko se predmeti ne vide na upisnom listu (Studomatu)  smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati. O eventualnim nepravilnostima poslati mail  na  upisi@math.hr Prof. dr. sc. Nikola Sandrić Pomoćnik pročelnika MO za nastavu


UPIŠI MATEMATIKU


Natječaj za upis  kandidata na...

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis kandidata na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika u akademskoj godini 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja specijalist/specijalistica aktuarske matematike.

Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij Aktuarska matematika:

  • završen diplomski, integrirani prijediplomski i diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili stranom sveučilištu s postignutih najmanje 300 ECTS bodova ukupno tijekom studiranja ili završen odgovarajući stručni  diplomski studij s  najmanje 5 godina radnog staža u aktuarstvu
  • prosječna ocjena od najmanje 3.5.

Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. zamolba za upis na sveučilišni specijalistički studij s osobnim podacima (adresa, telefon, e-mail)
  2. preslika diplome o završenom studiju,
  3. životopis,
  4. prijepis ocjena svih položenih kolegija,
  5. potvrda o radnom stažu u aktuarstvu (za kandidate sa završenim stručnim studijem) te
  6. dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.

Cijena studija iznosi 6.300,00 eura.

Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do 30.11.2023. godine na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Bijenička cesta 30

10000 Zagreb

S naznakom „Za natječaj – PDS Aktuari“

Autor: Marina Borčić
Popis obavijesti

Događanja

04.
listopada
10:15-12:15,
Predavaonica 104, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
09.
listopada
12:00-14:00,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30

Broj posjeta:
2308413