Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika

Šifra: 36098
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mihael Srđan Grbić - Predavanja
Izvođači: Filip Orbanić - Seminar
Marija Todorić - Seminar

Filip Orbanić - Auditorne vježbe
Marija Todorić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova mehanike, fizike fluida, elektriciteta i termodinamike; stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka, te postizanje vještine svođenja realnog problema na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

Po završetku kolegija Fizika student će biti sposoban:
- koristiti vektorski račun kod rješavanja fizikalnih problema, navesti sustave mjernih jedinica te ih povezati, i koristiti dimenzijsku analizu;
- demonstrirati poznavanje kinematike gibanja, te ju povezati s Newtonovim zakonima i znati rješavati numeričke primjere;
- obrazložiti pojmove rada, kinetičke i potencijelne energije te zakon očuvanja energije;
- obrazložiti pojam hidrostatskog tlaka, razumjeti jednadžbe kontinuiteta i Bernoullijevu jednadžbu te ih primijeniti u jednostavnim numeričkim primjerima iz hidrostatike
- obrazložiti pojmove elektičnog naboja, električnog potencijala, magnetskog i električnog polja, pojmove električnog kapaciteta i dielektrika te primjena u numeričkim primjerima;
- obrazložiti pojam električne struje, otpora i elektromotorne struje te njihova primjena u rješavanju strujnih krugova s istosmjernom strujom;
- izreći Faradayev zakon, obrazložiti pojavu elektromagnetske indukcije, pojam izmjenične struje, induktivnog i kapacitivnog otpora te primjeniti Faradayev zakon u numeričkim primjerima
- prepoznati valno gibanje i sve njegove aspekte, te primijeniti opis valnog gibanja na razne sustave, posebice na primjere zvuka i elektromagnetskih valova;
- odrediti svojstva sustava leća i zrcala, te općenito poznavati zakone geometrijske optike, opisati pojave difrakcije, interferencije i polarizacije;
- kvalitativno opisati općeniti termodinamički sustav, te obrazložiti koncept toplinskog stroja i primijeniti ga na stvarne sustave;

Predavanja:
1. tjedan: Fizičke veličine, dimenzije i jedinice. Matematički alati.
2. tjedan: Koordinatni sustavi. Opis gibanja: brzina i akceleracija. Primjeri jednostavnih gibanja.
3. tjedan: Newtonovi zakoni. Dijagram sila i jednadžbe gibanja.
4. tjedan: Sile: gravitacijska, električna, magnetska, elastična, sila trenja.
5. tjedan: Primjeri: obješeno tijelo, povlačenje tijela, kosina, gibanje tijela u fluidu i naboja u homogenom električnom i magnetskom polju.
6. tjedan: Relativnost gibanja. Inercijski sustavi. Neinercijski sustavi. Prividne sile.
7. tjedan: Rad, kinetička i potencijalna energija. Snaga.
8. tjedan: Zakoni očuvanja energije, količine gibanja i momenta količine gibanja. Sudari.
9. tjedan: Harmonijski oscilator: definicija i osnovni primjeri.
10. tjedan: Električno polje, potencijal. Struja, otpor, rad i snaga.
11. tjedan: Električna vodljivost. Elektromagnetska indukcija. Magnetska svojstva materijala.
12. tjedan: Osnovni zakoni termodinamike, izotermne, izohorne, izobarne i adijabatske promjene, Carnotov proces, entropija.
13. tjedan: Optička rešetka. Spektrometri. Polarizacija svjetlosti. Zakoni zračenja crnog tijela. Interferencija i ogib svjetlosti. Difrakcija elektrona. Dvojna priroda čestica.
14. tjedan: Atomska i nuklearna fizika; Bohrov model vodikovog atoma. Spektri. Fotoelektrični efekt.
15. tjedan: Prirodna i umjetna radioaktivnost. Detekcija zračenja.

Vježbe:
1. tjedan: Ponavljanje matematike potrebne za kolegij.
2. tjedan: Koordinatni sustavi. Opis gibanja: brzina i akceleracija. Primjeri jednostavnih gibanja. Relativna brzina.
3. tjedan: Newtonovi zakoni. Dijagrami sila i jednadžbe gibanja.
4. tjedan: Gibanje tijela pod utjecajem sila: obješeno tijelo, povlačenje tijela, kosina, gibanje tijela u fluidu.
5. tjedan: Gibanje naboja u homogenom magnetskom i električnom polju.
6. tjedan: Relativnost gibanja. Inercijski sustavi. Neinercijski sustavi. Prividne sile.
7. tjedan: Rad, kinetička i potencijalna energija. Snaga.
8. tjedan: Zakoni očuvanja energije, količine gibanja i momenta količine gibanja. Sudari.
9. tjedan: Harmonijski oscilator: definicija i osnovni primjeri.
10. tjedan: Električno polje, potencijal. Struja, otpor, rad i snaga.
11. tjedan: Električna vodljivost. Elektromagnetska indukcija. Magnetska svojstva materijala.
12. tjedan: Osnovni zakoni termodinamike, izotermne, izohorne, izobarne i adijabatske promjene, Carnotov proces, entropija.
13. tjedan: Optička rešetka. Spektrometri. Polarizacija svjetlosti. Zakoni zračenja crnog tijela. Interferencija i ogib svjetlosti. Difrakcija elektrona. Dvojna priroda čestica.
14. tjedan: Atomska i nuklearna fizika; Bohrov model vodikovog atoma. Spektri. Fotoelektrični efekt.
15. tjedan: Prirodna i umjetna radioaktivnost. Detekcija zračenja.

Seminar (diskusija problema i povezivanje s praktičnim znanjem):
1. tjedan: Ponavljanje matematike potrebne za kolegij.
2. tjedan: Koordinatni sustavi. Opis gibanja: brzina i akceleracija. Primjeri jednostavnih gibanja. Relativna brzina.
3. tjedan: Newtonovi zakoni. Dijagrami sila i jednadžbe gibanja.
4. tjedan: Gibanje tijela pod utjecajem sila: obješeno tijelo, povlačenje tijela, kosina, gibanje tijela u fluidu.
5. tjedan: Gibanje naboja u homogenom magnetskom i električnom polju.
6. tjedan: Relativnost gibanja. Inercijski sustavi. Neinercijski sustavi. Prividne sile.
7. tjedan: Rad, kinetička i potencijalna energija. Snaga.
8. tjedan: Zakoni očuvanja energije, količine gibanja i momenta količine gibanja. Sudari.
9. tjedan: Harmonijski oscilator: definicija i osnovni primjeri.
10. tjedan: Električno polje, potencijal. Struja, otpor, rad i snaga.
11. tjedan: Električna vodljivost. Elektromagnetska indukcija. Magnetska svojstva materijala.
12. tjedan: Osnovni zakoni termodinamike, izotermne, izohorne, izobarne i adijabatske promjene, Carnotov proces, entropija.
13. tjedan: Optička rešetka. Spektrometri. Polarizacija svjetlosti. Zakoni zračenja crnog tijela. Interferencija i ogib svjetlosti. Difrakcija elektrona. Dvojna priroda čestica.
14. tjedan: Atomska i nuklearna fizika; Bohrov model vodikovog atoma. Spektri. Fotoelektrični efekt.
15. tjedan: Prirodna i umjetna radioaktivnost. Detekcija zračenja.
Literatura:
  1. J. D. Cutnell, K. W. Johnson, Physics, John Wiley and Sons
  2. H. D. Young, R. A. Freedman, Sears and Zemansky's University Physics, Addison-Wesley
  3. M. Browne: Schaum's Outline of Physics for Engineering and Science, 3. izdanje McGraw-Hill, 2013 ili ranija izdanja
  4. N. Cindro, Fizika 2; Elektricitet i magnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1988.
  5. Varićak, Marković, Kranjc, Turk: Zadaci iz fizike, PMF, Zagreb; (skriptarnica)
  6. B. Mikuličić, E. Vernić: Zbirke zadataka iz fizike,
  7. E. Hecht: Schaum's Outline of College Physics, 11. izdanje McGraw-Hill 2012 ili ranija izdanja
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 14 od 14
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Izvanredni rok Objavljeno 6. 11. 2017. u 10:40  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Ispitni rokovi 2016. Objavljeno 25. 5. 2016. u 10:25  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Proljetni ispitni rok 2016. Objavljeno 1. 2. 2016. u 10:39  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Izvaredni rok Objavljeno 18. 11. 2015. u 15:51  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 18. 11. 2015. u 15:51  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Usmeni ispit za rok 11.9. Objavljeno 13. 9. 2015. u 23:09  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] II. jesenski rok Objavljeno 2. 9. 2015. u 10:32  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Raspored za usmeni ispit Objavljeno 28. 8. 2015. u 23:44  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 29. 8. 2015. u 16:16  (Mihael Srđan Grbić)
[^] I. jesenski rok Objavljeno 24. 7. 2015. u 12:16  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Potpis iz kolegija Objavljeno 11. 7. 2015. u 19:57  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Usmeni ispit za rok 9.7. Objavljeno 5. 7. 2015. u 15:00  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 5. 7. 2015. u 15:01  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Usmeni ispit za rok 26.6. Objavljeno 27. 6. 2015. u 14:28  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 27. 6. 2015. u 14:31  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Bez naslova Objavljeno 14. 6. 2015. u 18:59  ( Mihael Srđan Grbić )
[^] Bez naslova Objavljeno 21. 3. 2015. u 10:24  ( Mihael Srđan Grbić ) Uređeno: 21. 3. 2015. u 12:47  (Mihael Srđan Grbić)
[^] Bez naslova Objavljeno 1. 10. 2014. u 17:35  ( Mihael Srđan Grbić )