Šifra: 45716
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Mea Bombardelli - Seminar
doc. dr. sc. Ana Prlić - Seminar

Denis Husadžić, mag. math. - Auditorne vježbe
dr. sc. Marko Radulović - Auditorne vježbe
Mateo Tomašević, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente/ice, buduće nastavnike/ce matematike, upoznati s osnovnim pojmovima i konceptima metodike nastave matematike (matematičke didaktike) na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou. U ovom kolegiju bit će obrađeni najvažniji oblici i metode nastave matematike, što je preduvjet za kvalitetnu i uspješnu organizaciju, realizaciju i analizu procesa učenja i poučavanja matematike. Posebno, studenti(ce) će se upoznati s metodikom nastave aritmetike i algebre.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s nastavom aritmetike i algebre u osnovnoj i srednjim školama. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Didaktička načela nastave matematike. Načelo primjerenosti. Načelo sustavnosti i postupnosti. Načelo znanstvenosti. Načelo interesa, svjesnosti i aktivnosti. Načelo zornosti i apstraktnosti. Načelo problemnosti i stvaralaštva. Načelo trajnosti znanja, vještina i navika. Načelo ekonomičnosti i racionalizacije. Načelo suvremenosti i historičnosti. Načelo individualizacije. Načelo integracije (holizam).
2. Nastavne metode i oblici. Socijalni oblici aktivnosti učenika: frontalni i samostalni oblici rada. Oblici rada nastavnika. Obrazovni sustavi i metode: projektna, problemska, heuristička, programirana i eksperimentalna nastava, rad s tekstom i drugim medijima, demonstracija i dr.
3. Metodika uvođenja matematičkih pojmova. Dokaz u nastavi matematike. Različite metode uvođenja dokaza u nastavu matematike. Motivacija. Uspostava ravnoteže između heurističkog pristupa i (strogog) dokazivanja teorema u nastavi.
4. Metodika nastave aritmetike i algebre. Izgradnja skupova brojeva (N, Z, Q, R i C) i metodika njihovog uvođenja u nastavu matematike. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Metodika nastave matematike 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Mea Bombardelli :

  online - srijedom u 11h i u 14 h te po dogovoru
   

  Lokacija: 212
 • doc. dr. sc. Ana Prlić :

  petak, 12-14 (obvezna prethodna najava na email), ured A309 ili zoom 

  Ukoliko vam navedeni termin ne odgovara, možemo se dogovoriti za neki drugi.

  U kolokvijskim tjednima konzultacije će se održavati po dogovoru.

  Lokacija: A309
 • dr. sc. Marko Radulović :

  Srijeda 14-16

  Ured 207

  Lokacija: