Šifra: 61493
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Ovo je nastavak kolegija Uvod u složeno pretraživanje podataka. Cilj je za neke od problema opisanih u kolegiju prethodniku detaljno opisati i implementirati algoritme za inteligentno pretraživanje i analizu podataka. Naglasak je na detaljnom opisu i implementaciji algoritama koji se trenutno koriste u primjenama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Motivacija. Primjeri sofisticirane analize velikih baza podataka. Pretraživači. Mjere kvalitete pretraživača. (1 tjedan)
2. Vektorski model baze podataka. Eliminiranje šuma. Redukcija dimenzije. SVD i najbolja aproksimacija zadanog ranga. Kut kao mjera bliskosti elemenata baze podataka i algoritam za pretraživanje. Implementacija algoritma. Softver. Primjeri primjene (Internet, struktura proteina). (5 tjedana)
3. Razvoj algoritama za grupiranje. Spektralna particija težinskog grafa. Fiedlerov vektor. Entropija. Bayesovske metode. Stabla odlučivanja. Detaljan opis i implementacija odabranih algoritama. (4 tjedna)
4. Rangiranje stranica na WWW. Kako odrediti važnost stranice na WWW? Kako radi Google? Kako razotkriti kompliciranu strukturu vlasništva? Hubs i authorities. Dead ends i spider traps. Markovljev model. Detalji algoritama koji se koriste u primjenama. (4 tjedna)
Zahtijevat će se aktivno sudjelovanje studenata pa je jedan sat vježbi zamijenjen seminarom u kojem bi studenti samostalno obrađivali zadane teme.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Uvod u složeno pretraživanje podataka
1. semestar
Izborni modul Modeliranje i pretraživanje baza podataka - Redovni studij - Primijenjena matematika

2. semestar
Izborni modul Modeliranje i pretraživanje baza podataka - Redovni studij - Primijenjena matematika

3. semestar
Izborni modul Modeliranje i pretraživanje baza podataka - Redovni studij - Primijenjena matematika

4. semestar
Izborni modul Modeliranje i pretraživanje baza podataka - Redovni studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija: