Šifra: 45702
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vedran Čačić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Vedran Čačić - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Praktično upoznavanje studenata s korisničkim alatima koji su od koristi matematičarima u svakodnevnom radu (nastava, struka, znanstveni rad...).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. VRI Mathematica. Jezgra, grafičko sučelje, bilježnice. Osnovne aritmetičke operacije. Simbolički račun. Liste. Grafika. Zvuk. Funkcije. Paketi. Mathematica kao programski jezik. Primjena na neke konkretne probleme analize i linearne algebre.
2. MATLAB. Matrični račun. Varijable. Operatori. Funkcije. Programiranje u MATLAB-u (skripte i funkcije). Grafika. Pregled ugrađenih funkcija. Primjena na neke konkretne probleme linearne algebre.
3. LaTeX. Osnovno o LaTeX-u. Stilovi i okruženja. Uređivanje teksta. Slaganje matematičkih formula. Priprema velikih dokumenata. Definiranje vlastitih naredbi. Grafika. Najčešće pogreške.
Literatura:
1. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni studij - Računarstvo i matematika

3. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija: