Šifra: 45658
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Studenti će upoznati moderne metode rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi te nelinearnih jednadžbi.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Inicijalni problem za običnu diferencijalnu jednadžbu. (4 tjedna)
2. Rubni problem za običnu diferencijalnu jednadžbu. (2 tjedna)
3. Diskretna Fourierova transformacija. FFT. (2 tjedna)
4. Nelinearni sustavi jednadžbi. Newtonova metoda. (3 tjedna)
5. Opća teorija aproksimacija. Problem najbolje aproksimacije u (strogo) normiranom i unitarnom prostoru. Uniformna aproksimacija u C[a,b]. Haarov prostor i Čebiševljev sustav. (2 tjedna)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Numerička analiza 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija: