Šifra: 36938
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Goran Radunović - Predavanja
Izvođači: Matea Čelar, mag. math. - Auditorne vježbe
Borna Vukorepa, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Studente upoznati s osnovnim strukturama i metodama kombinatorne i diskretne matematike.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Dirichletov princip i poopćenja.
2. Osnovna pravila prebrojavanja.
3. Permutacije skupova.
4. Kombinacije skupova.
5. Permutacije i kombinacije multiskupova.
6. Binomni i multinomni koeficijenti.
7. Neke linearne rekurzije.
8. Fibonaccijevi brojevi. Catalanovi brojevi.
9. Formula uključivanja - isključivanja.
10. Funkcije izvodnice.
11. Rekurzije i funkcije izvodnice.
12. Osnovni pojmovi teorije grafova.
13. Ciklusi i stabla. Obilasci grafova i digrafova.
14. Planarni grafovi.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 1
Položen : Uvod u matematiku
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • Matea Čelar mag. math.:
    • Petak 15-17h  putem Zooma (uz obaveznu najavu mailom)
    • uživo po dogovoru
    Lokacija: 213