Šifra: 61549
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Varošanec - Predavanja
Izvođači: Lucija Validžić, mag. math. - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studente upoznati s metodama predočavanja geometrijskih likova i tijela trodimenzionalnog prostora na papiru (metode projiciranja). Također, cilj je studente upoznati i s nekim standardnim računalnim alatom za crtanje.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod. Perspektivna afinost i kolineacija u ravnini. Elipsa kao perspektivno afina slika kružnice. Konike kao perspektivno kolinearne slike kružnice.
2. Mongeova projekcija. Projekcija točke i pravca. Prikloni kutovi pravca. Prava veličina dužine. Zadavanje ravnine. Istaknuti pravci u ravnini. Prikloni kutovi ravnine. Položajni zadaci. Metrički zadaci. Bokocrt i stranocrt. Rotacija. Projiciranje likova u općoj ravnini. Vidljivost. Tijelo u specijalnom položaju (prizma, piramida, valjak, stožac, kugla). Tijelo u općem položaju. Presjeci tijela ravninom. Presjeci prizme i piramide. Presjeci valjka i stošca. Rektifikacija kružnog luka. Presjeci kugle. Prodori. Prodori uglatih tijela. Prodori oblih tijela s uglatima. Prodori oblih tijela.
3. Aksonometrija. Kosa aksonometrija. Osni križ i prikrate. Vrste kosih aksonometrija. Kosa projekcija.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: