Šifra: 45696
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Obraditi tehnike operiranja s kombinatornim i diskretnim strukturama i objektima. Kolegij je važan za teorijsku matematiku i računarstvo, a posebice u analizi algoritama jer obrađuje niz fundamentalnih matematičkih tehnika uz mnoštvo konkretnih primjera (I. M. Gelfand kaže: Teorije dolaze i odlaze a primjeri ostaju.).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Kombinatorna prebrojavanja - ponavljanje i primjeri.
2. Rekurzivni problemi.
3. Računanje suma - diskretni račun.
4. Binomni i q-nomni koeficijenti.
5. Parcijalno uređeni skupovi i Möbiusova inverzija.
6. Obične i eksponencijalne funkcije izvodnice.
7. Rekurzije i funkcije izvodnice.
8. Formalni jezici i simbolička metoda.
9. Lagrangeova formula inverzije.
10. Hipergeometrijski redovi. Gosperov algoritam.
11. Asimptotika nekih važnih kombinatornih nizova.
12. Neki teoremi ekstremalne kombinatorike (Spernerov, Turanov teorem itd.).
13. Elementi algebarske teorije grafova.
14. Elementi geometrijske kombinatorike.
15. Vjerojatnosne metode.
Literatura:
1. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni studij - Računarstvo i matematika

3. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija: