Šifra: 61503
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tina Bosner - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Tina Bosner - Auditorne vježbe
dr. sc. Marija Galić - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s osnovnim numeričkim metodama i algoritmima koji se koriste u statistici. Naglasak je na praktičnoj izvedbi u praktikumu.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Direkne metode za rješavanje linearnih sustava. Gaussove eliminacije, pivotiranje, LU dekompozicija, dekompozicija Choleskog.
2. Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava. Jacobijeva i Gauss-Seidelova metoda.
3. Metoda najmanjih kvadrata. QR faktorizacija, Householderove transformacije.
4. Metoda najmanjih kvadrata. Givensove rotacije, metoda konjugiranih gradijenata.
5. Numeričko rješavanje svojstvene zadaće. Metode potencija, QR dekompozicija, SVD.
6. Numeričko rješavanje svojstvene zadaće. Primjene.
7. Interpolacija i aproksimacija funkcija.
8. Dikretna Fourierova transformacija.
9. Rješavanje nelinearnih jednadžbi. Bisekcija, metoda sekante, Newtonova metoda.
10. Rješavanje nelinearnih sustava. Newtonova metoda, Broydenova metoda.
11. Bezuvjetna minimizacija. Newtonova metoda. Metode sekante.
12. Metoda nelinearnih najmanjih kvadrata.
13. Maksimizacija vjerodostojnosti.
14. Uvjetna minimizacija.
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematička statistika
Termini konzultacija: